Mina reflektioner

En tur med Lennakatten

Ånglok under ångaFörra veckan företog sonen och jag en resa till Uppsala i syfte att resa med den sk Lennakatten, banan utgår från Uppsala östra som ligger i anslutning till Uppsala C, så museijärnvägen är lätt att nå från Stockholm även för den icke bilburne (sådana som jag).

För min järnvägstokige son tillhör ånglok det förgångna, något han ser på TV, läser om i sagor och åker med på museijärnvägar. För egen del är ånglok något jag faktiskt sett i kommersiell trafik i Sverige under 60-talet och jag har även rest med ångloksdragna tåg i dåvarande västtyskland under 70-talet och i Östeuropa under såväl 70 som 80-talet. Rälsbuss är dock något jag frekvent upplevt på hemmaplan, särskilt under 60-talets släktvisiter i Småland, men även annostäder.

Oaktat våra skilda erfarenheter njöt vi båda av turen med ångtåget, väntan vid Lenna station och återresan med rälsbussen, vårt besök lär följas av fler redan denna sommar.

Upsala-Lenna Jernväg, oftast kallad Lennakatten, är en museijärnväg som trafikerar sträckan Uppsala – Bärby – Marielund – Länna – Almunge – Faringe station, en del av tidigare Stockholm-Roslagens Järnvägar, SRJ. Banan, som är 32,6 km lång och smalspårig med spårvidden 891 mm, banan  trafikeras sommartid med ångloksdragna tåg samt rälsbussar från 1950-talet.

Ytterligare en del av forna SRJ är bevarad, Roslagsbanan, som omvandlad till modern förstadsbana drivs av SL, Roslagsbanan är därmed den enda smalspåriga linjen i Sverige som fortfarande har daglig kommersiell trafik.

Written by melkerlarsson

9 juli, 2012 den 22:29

%d bloggare gillar detta: