Mina reflektioner

Idag blev det ännu en tur med Lennakatten » 2012-08-01, Lennakatten i Faringe (Ångloket Thor)