Mina reflektioner

Dagens bild, en annorlunda betongsugga » Gävle, bock i stället för betongsugga