Mina reflektioner

Dagens bilder – En tur med Saltsjöbanans veterantåg » Saltsjöbanans veterantåg, i Saltsjöbaden