Mina reflektioner

Fjärde museibesöket på lika många dagar » 2014-10-27, Vasamuseet 018