Mina reflektioner

Det blev ett museibesök även idag – Livrustkammaren » Livrustkammaren, hästspann