Mina reflektioner

Archive for the ‘Järnväg- och Spårväg’ Category

Idag var det provkörning

leave a comment »

Idag var det dags för provkörning av en av de första uppgraderade tunnelbanevagnarna av typen C20, de 271 vagnarna kommer under de närmaste åren att byggas om och få en helt ny inredning.

Nu har det förstås skett mängder med provkörningar innan jag fick chansen att vara med, idag tittade vi framförallt på inredningen och sådant som resenärerna möter. Därutöver har det skett uppgradering av detaljer som den dagliga resenären inte tänker på, men som höjer ex driftsäkerheten vilket ju är till fromma för oss alla.

Efter uppgraderingen kommer tunnelbanevagnarna av typen C20 få en inredning som påminner om inredningen i de nya tunnelbanevagnarna av typen C30 som snart sätts i trafik på den röda linjen.

Idag finns enkom ett par prototyper i Stockholm, vilka senare under året kommer att sättas in i ordinarie trafik, bland annat är dessa försedda med tydligare prioriterade sittplatser med gult tyg och dedikerade barnvagns- och rullstolsplatser samt en betydligt generösare mittgång.

Jag måste erkänna att jag älskar provkörningar, blir som ett barn på nytt när det kommer till tester och provkörningar, även om jag gör allt för att hantera det 100% yrkesmässigt.

En provtur med Stockholms nya tunnelbanevagn

Idag blev det en provtur med Stockholms nya tunnelbanevagn, C30, idag handlade det om kontrollera ljudkvalitén på de automatiska utropen i fordonet.

Hur svårt kan det vara kanske någon undrar? Det är väl bara att spela in. Jag förstår frågan, men idag handlar det inte om inspelade automatiska utrop, utan om en digital röst, avstavningar, betoningar och uttalet behöver finslipas, i alla fall när det kommer till en svensk digital röst. Såvida det handlar om engelska digital röst så är marknaden stor, så där har grundarbetet till stora delar redan utförts.

Särskilt spännande blir det när man kommer till stationer med många å, ä och ö, såsom Hägerstensåsen, hur klarar systemet det? I grund och botten fungerar en digital röst bra, men betoningarna blir väl inte alltid som man tänkt sig, men det går att justera.

Att skriven text kan bli tal och att tal kan bli text är helt enkelt något som är här för att stanna, när jag antecknar i min mobiltelefon numera så dikterar jag och den noterar textmässigt det jag sagt, till 99%. Även sonen förstår nu detta, när vi åkte pendeltåg för några månader sedan fick vi sällskap av några högljudda tonårstjejer, sonen fascinerades av att hela deras konversation omvandlades från tal till text i min mobil, jag raderade dock denna enorma textfil deras konversation generade. Syftet var bara att visa för sonen hur modern teknik kan användas och utnyttjas i onda syften.

Ändrade reserestriktioner, men det påverkar inte mina sommarplaner

Ändrade reserestriktioner, men det påverkar inte mina sommarplaner, det blir en hemester för min del. Det blir nog några dagsresor i Mälardalen, men i övrigt blir det en hemester.

Vi kommer säkerligen besöka Mariefred, Östra Södermanlands järnväg och Gripsholms slott, pansarmuseet utanför Strägnäs eller Munktellmuseet i Eskilstuna.

Styr vi kosan norrut kan vi besöka Sveriges fjärde största stad Uppsala och resa med Lennakatten eller besöka Uppsala högar eller någon av Uppsalas andra sevärdheter, så det kommer knappast gå någon nöd på oss.

 

Fler som reser och känslan av att vara pestsmittad

På hemvägen från jobbet idag noterade jag att antalet resenärer i tunnelbanan har ökat under den senast tiden, normalt brukar jag få en sk fyrsittsgrupp för mig själv, men idag var vi tre stycken i min fyrsittsgrupp.

Personligen bryr jag mig inte, jag har ju haft corona, så att andra sätter sig nära mig bekommer mig inte det minsta. Det är dock intressant att observera övriga resenärers beteende, hur man flyttar runt för att så långt som möjligt få sitta så mycket för sig själv som det bara går, hur folk undviker kontakt med andra och böjer sig undan eller vänder sig bort när någon annan passerar.

Man känner sig lite som pestsmittad eller en person som bär på spetälska när man ser hur andra människor betraktar en och beter sig när dom möter en i det offentliga rummet. Rädslan för andra människor är dock inte unik, den fanns redan under digerdöden i mitten av 1300-talet, då skyllde man hej vilt på folk som kom från både när och fjärran, precis som alltid drabbades ex judar hårt. I Visby skyllde man exempelvis på judar, en folkgrupp som överhuvudtaget inte förekom i norden under medeltiden, när man kom på att det inte fanns några judar i Visby kom man istället på att man skulle skylla digerdöden på Stockholmare.

Det finns m a o paralleller till situationen i dag, där Finlands president uttalar att svenskar utgör ett problem och där den politiska oppositionen i Danmark säger ungefär detsamma, så som svensk och särskilt som Stockholmare känner man sig lite som de obefintliga judarna i Visby i mitten av 1300-talet, som pestsmittade.

Written by melkerlarsson

3 juni, 2020 at 20:48

Jag mötte en mammut i Tensta

Nu mötte jag förstås ingen livs levande mammut, utan en konstnärligt utformad mammut som Helga Henschen skapat på Tensta tunnelbanestation som öppnade 1975.

Orsaken till att jag idag hamnade i Tensta förklaras av min pågående inventering av ledstråk i Stockholms tunnelbana, vilken i och med dagens resor är avslutad då jag besökt ett sextiotal av Stockholms tunnelbanas 100 stationer under de senaste veckorna. För er som funderar över vad ett ledstråk är rekommenderar jag ett tidigare inlägg på min blogg.

När konsten i Stockholms tunnelbanas vackraste stationer, vilka rönt stor internationell berömmelse, nämns brukar särskilt stationerna Kungsträdgården och Solna centrum framhållas, jag skulle dock även vilja lyfta fram såväl Rinkeby, Rissne och Tensta som stationer som är synnerligen värda att besöka om man gillar konst.

Gråväder – så jag passade på att arbeta

Idag var det gråväder, med regn, som gällde i Stockholmsområdet, så jag passade på att arbeta. Det finns ju knappast några öppna museum, även om vissa är på väg att öppna och då jag inte är någon shoppingperson hade jag ingen lust att dra i väg till något inomhuscentrum och strosa runt.

Så jag bestämde mig för att arbeta denna dag, timmarna tar jag sedan ut en mötesfri förmiddag eller eftermiddag och beger mig ut i naturen en dag när vädret är mer inbjudande. Idag inventerade jag ledstråk för synskadade utefter de centrala delarna av tunnelbanans röda linje, en av de tre linjerna i Stockholms tunnelbana, till min stora glädje kunde jag notera att samtliga ledstråk vid de stationer jag besökte idag låg precis som de skulle.

Konsten vid Mälarhöjdens station har alltid fascinerat mig, jag gillar den med andra ord. Konstnären heter Margareta Carlstedt, konstverket benämns som ”Ebb och flod”, hennes idé var att återskapa akvareller till emaljplåtar och det har hon verkligen lyckats med. När jag passerar Mälarhöjden stannar jag ofta till och betraktar hennes konstverk från 1965.

Färre som reser

Resandet med pendeltågen och tunnelbanan har under den pågående coronapandemin minskat till 35-40% av det normala, en kraftig nedgång, normalt har pendeltågen ca 400 000 påstigande per dag och tunnelbanan närmare 1,4 miljoner påstigande per dag. Som jämförelse kan man ju nämna att SAS under april tappade 98% av sina resenäer.

Grundorsaken till att resandet har minskat så kraftigt beror ju i grunden på coronapandemin, bryter man ner detta i sina beståndsdelar så handlar det om att många i Stockholm arbetar hemma, äldre personer, 70+, reser mindre för att inte säga inte alls och att gymnasieskolorna, högskolorna och universiteten har distansundervisning.

T-centralen södra en fredag eftermiddag under coronapandemin

Bilden ovan är tagen vid spärrlinjen vid T-centralen ca kl 15:00 idag fredag, helt folktomt, det brukar det inte vara om man säger så.

En sväng till Tattby

Idag blev det en tur å tjänstens vägnar till Tattby hållplats i Saltsjöbaden, hållplatsen ska under de närmaste åren byggas om och bli en mötesstation med två spår, de topografiska förhållandena är inte optimala, så det ville jag fundera lite över på plats.

Jag har naturligtvis varit där förut, men aldrig betraktat omgivningen utifrån en framtida ombyggnad, så det var med dom glasögonen på mig jag satte mig till rätta på Saltsjöbanan för en tur till Tattby.

Namnet Tattby kan ju te sig lite konstigt, men lär härröra från ett torp som på 1500-talet benämndes Tattareboda, men man behöver inte resa så långt för att hitta ett ännu konstigare namn på en hållplats, innan man kommer till Tattby passerar man nämligen hållplats Tippen.

Invid hållplatsen hittar man idag Saltsjöbaden centrum, ett centrum som när det öppnade 1969 benämndes Tippens centrum, namngivet av en soptipp som legat på samma plats, Saltsjöbanans hållplats som öppnade samma år fick följdriktigt namnet Tippen, vilket den har än idag trotts att centrumet bytt namn sedan ett femtontal är. Hur man kan namnge ett centrum och en hållplats baserat på att det på platsen en gång i tiden legat en soptipp känns lite märkligt.

Written by melkerlarsson

7 maj, 2020 at 21:45

Spårvagn till Bromma flygplats

I december 2020 är det tänkt att den första etappen av Tvärbanans sk Kistagren ska öppnas till Bromma flygplats, vid hållplatsen Norra Ulvsunda kommer banan vika av från den befintliga Tvärbanan mot Solna.

Den första hållplatsen på den nya linjen ligger på en bro i anslutning till köpcentrumet Bromma blocks, därefter fortsätter banan mot Bromma flygplats där hållplatsen är belägen i marknivå. Ändhållplatsen vid Bromma flygplats är dock enkom temporär, under 2022 är banan tänkt att förlängas till Ursvik för att under 2023 slutligen nå Helenelund i Sollentuna, upphandlingen av anläggningsarbetet är dock överklagad vilket kan innebära en förskjutning av tidplanen.

Den blivande hållplatsen Bromma flygplats, i bakgrunden ser man flygplatsens terminalbyggnad.

En dag i verkligheten

Idag var jag ute i verkligheten, det är mycket som måste fotograferas, kontrolleras och mätas, här ser jag en av de få fördelarna med den pågående pandemin.

I normala fall blir det folksamling om man vecklar ut en ritning och börjar mäta samt fotografera, dessutom får man mängder med frågor, ”ska ni äntligen måla om” eller ”ska ni äntligen byta ut hissen” mm. I dessa tider av pandemi kan man i lugn och ro rulla ut sitt 10 meter långa måttband, bläddra bland ritningarna och fotografera, folksamlingen och frågorna uteblir. Resenärerna kan ju inte veta att jag förmodligen är en av de ofarligaste personerna dom möter under sin resa, då jag med 99% sannolikhet inte kan smitta dom, men dom håller av ren självbevarelsedrift avstånd och så gör även jag, så idag blev det varken folksamling eller frågor.

T-centralen, blå linje

De tunnelbanevagnar som syns i bilden kommer snart att vara ett minne blott, inom några år är de klassiska tunnelbanevagnarna som vi benämner som Cx ett minne blott. Cirka 1300 vagnar av denna typ levererades i olika versioner mellan åren 1949 – 1989.

Written by melkerlarsson

20 april, 2020 at 19:37