Mina reflektioner

Historik

Stockholms pendeltåg historik

Under 1950- och 60-talet ville SJ av lönsamhetsskäl inte längre stå kostnaden för lokaltrafiken på järnväg, detta då den enligt SJ gick med förlust, efter den så kallade Hörjelöverenskommelsen 1964 övertog AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) ansvaret för den lokala persontrafiken på järnväg inom Stockholms län SJ fortsatte dock att köra trafiken, men nu som trafikentreprenör åt SL.

Stationerna rustades upp och nya motorvagnståg anskaffades, trafiken kom inledningsvis att benämndes ”SL förortståg”, därefter ”SL lokaltåg” trots att resenärerna hela tiden kallade tågen för ”pendeltåg” en benämning som kom att bli officiell först under 1980-talet.

Trafiken inleds 1968

X1 3027, mellan Jakobsberg - Kallhäll 1979Den första pendeltågslinjen Kungsängen – Stockholm C – Södertälje södra (nuvarande Södertälje hamn) startade den 12 maj 1968, vid Södertälje södra fick man byta tåg för resa in till Södertälje central (nuvarande Södertälje Centrum). Turtätheten var inte så hög inledningsvis.

Trafiken var under det första året ganska så gles, tågen i halvtimmestrafik mån-fredag 5:00 – 19:00 och lördagar 9:00 – 15:00 under övrig tid gick det ett tåg i timmen. Under högtrafik mån-fredag gick några enstaka insatståg.

Den 1 juni 1969 ändrades linjenätet i och med att även Gnesta och Märsta fick pendeltågstrafik:

 • Märsta – Stockholm C – Södertälje södra (nuvarande Södertälje hamn) , vid Södertälje södra fick man byta tåg för resa in till Södertälje central (nuvarande Södertälje Centrum)
  • Anslutningslinje Södertälje central – Södertälje södra – Gnesta
 • Kungsängen – Stockholm C (tågen gick till den norra säcken vid Stockholm C)

Den 1 oktober 1973 ändrades linjenätet i och med att även Västerhaninge och Nynäshamn fick pendeltågstrafik:

 • Märsta – Stockholm C – Södertälje södra (nuvarande Södertälje hamn) , vid Södertälje södra fick man byta tåg för resa in till Södertälje central (nuvarande Södertälje Centrum)
  • Anslutningslinje Södertälje central – Södertälje södra – Gnesta
 • Kungsängen – Stockholm C Västerhaninge (trafik till Jordbro hade inletts redan i juni 1973)
  • Anslutningslinje Västerhaninge – Nynäshamn

Utvecklingen efter 1975

 • 1982 upphörde tågbytet vid Södertälje södra för fortsatt resa in till Södertälje central
 • 1984 infördes direkta tåg mellan Nynäshamn och Stockholm Central under högtrafik
 • 1988 Flemingsbergs station öppnas
 • 1990 kvartstrafik införs mellan Jakobsberg och Flemingsberg under den sk mellantrafiken mån – fredag. Året därpå, 1991, utökas kvartstrafiken till vardagskvällar och dagtid lördagar, 1992 införs kvartstrafik även på söndagar.
 • 1995 kvartstrafiken utökas till sträckan Jakobsberg – Tumba, samma år öppnas Södertälje syd
 • 1996 kvartstrafiken utökas till sträckan Jakobsberg – Södertälje C
 • 2001 pendeltågstrafiken utsträcks från Kungsängen till Bålsta via Bro, samtidigt inrättas kvartstrafik till Märsta och Kungsängen
 • 2006 Årstaberg öppnar
 • 2008 Gröndalsviken öppnar, samtidigt läggs Nynäs Havsbad ned
 • 2012 Pendeltågstrafiken utsträcks till Uppsala, via Arlanda och Knivsta
 • 2017 Citybanan öppnar, nya stationer Stockholm City och Stockholm Odenplan, samtidigt slutar pendeltågen att trafikera Stockholm central och Karlberg

Trafikoperatör åt SL var 1968–2000 Statens Järnvägar (SJ), därefter Citypendeln fram till 17 juni 2006, Stockholmståg fram till 10 december 2016, sedan dess MTR Pendeltågen.

Fordonen och depåerna ägs dock av SL, liksom alla fordon i SL:s spårtrafik.

Annons

Written by melkerlarsson

14 juli, 2017 den 14:06

%d bloggare gillar detta: