Mina reflektioner

Posts Tagged ‘A29 170

Veckans fordon – spårvagnen A29

leave a comment »

Spårvagnarna av typen A29 var de sista spårvagnarna som beställdes av Storstockholms Lokaltrafiks föregångare, Stockholms spårvägar, många trodde med rätta på den tiden att A29 skulle bli de sista spårvagnarna som levererades till Stockholm, så blev dock inte fallet i och med att det under 90-talet åter började byggas spårvägslinjer i Stockholm.

Vagnarna som var 30 st till antalet var avsedda för de sydvästra förortslinjerna 13, 14, 16, och 17, de levererades 1954 – 55 av Hägglund & Söner. Motorer och pådragsutrustning kom från äldre spårvagnar som levererats i början av 1920-talet. När dessa linjer 1964 ersattes av tunnelbana, skrotades de flesta av vagnarna, men några blev ombyggda till snöblåsningsvagnar för tunnelbanan och vagn nr 170 blev hamnade på Spårvägsmuseet.

Vagnarna av typen A29 trafikerade under åren 1954 – 1964 linjerna:

  • 13 Fridhemsplan – Mälarhöjden (i högtrafik)
  • 14 Fridhemsplan – Fruängen
  • 16 Slussen – Mälarhöjden
  • 17 Slussen – Fruängen (i högtrafik)

När tunnelbanan ersatte spårvagnarna i april 1964 kom tunnelbanan till de sydvästra förorterna trafikeras av tre linjer:

  • 13 T-CentralenÖrnsberg
  • 14 T-CentralenFruängen
  • 24 T-CentralenTelefonplan (en högtrafiklinje måndag – fredag, inledningsvis även på lördagar)

Den enda vagn som överlevde i originalskick var A29 nummer 170 som sedan början av 90-talet förevisats på Spårvägsmuseet, i juni 2015 fick vagnen lämna spårvägsmuseet för att återigen tas i trafik på Djurgårdslinjen i Stockholm. Vagnen blev klar i tid till Djurgårdslinjens 25 års jubileum under försommaren 2016.

Ett antal av de före detta spårvagnarna av typen A29 blev efter att dessa tagits ur trafik snöblåsningsvagnar i tunnelbanan, de går vintertid kopplade mellan ett par äldre tunnelbanevagnar. Snöblåsningsvagnens uppgift är att blåsa bort snön från den sk tredje skenan, strömskenan. I Stockholm tar tunnelbanan ström från toppen på strömskenan, bildas en is- eller snöansamling på denna försvåras strömupptagningen, då sätts snöblåsningsvagnarna in såvida inte uppvärmningen av strömskenan räcker till. Snöblåsningsvagnarna har under senare år kommit att användas alltmer sällan, dels är de personalkrävande, dels har deras uppgift alltmer kommit att övertas av modernare fordon. Nedan ses en fd A29 som snöblåsningsvagn i samband med att snöblåsningståget vänder i Skarpnäck i december 2012.

A29 no 170 är åter i trafik

leave a comment »

För ett år sedan fick jag slumpmässigt se hur A29 no 170 flyttades ut från Spårvägsmuseet, detta då jag råkade befinna mig på ett möte på Spårvägsmuseet.

Ett år senare, i går, i samband med firandet av Djurgårdslinjens 25 års jubileum, kunde jag både se och åka med A29 no 170 som efter femtio år inne på museet driftsatts av Stockholms spårvägar, det var onekligen speciellt.

 

Djurgårdslinjens 25 års jubileum

leave a comment »

Idag besökte jag Djurgårdslinjens 25 års jubileum, tillika Spårvagnens dag, jag hoppade över festligheterna vid Norrmalmstorg och vandrade ut på Strandvägen för att fotografera spårvagnarna och bussarna som ingick i paraden vid Norrmalmstorg.

Först i paraden kom innerstadsvagnarna, därefter tre bussar och avslutningsvis förortsvagnarna, höjdpunkten i paraden var självklart A29 no 170, som sattes i trafik idag efter att stått på museum i närmare 50 år.

Efter att ha fotograferat spårvagnarna och bussarna övergick även jag till att åka spårvagn, det blev många turer mellan Norrmalmstorg och Djurgården.

Ut i frihet efter femtio år på museum

leave a comment »

Idag lyftes A29 nummer 170 ut från Spårvägsmuseet i Stockholm, den ska transporteras till Brommadepån för att driftsättas, så småningom kommer vi att få se vagnen rulla på Djurgårdslinjen i Stockholm.

Under eftermiddagen rullades A11 288 in på den plats som A29an haft på spårvägsmuseet, så tomrummet efter A29 nummer 170 fylldes snabbt.

Vagnarna av typen A29 fick ett tämligen kort liv, vilket man var medveten om redan när dessa tillverkades, de levererades 1954-55 för att täcka vagnbehovet på spårvägslinjerna mot Fruängen och Mälarhöjden innan dessa ersattes av tunnelbanan i april 1964, vagnen har därefter inte använts i ordinarie trafik.

A29 170 lämnar Stockholms Spårvägsmuseum (1) A29 170 lämnar Stockholms Spårvägsmuseum (6)

A29 170 lämnar Stockholms Spårvägsmuseum (12) A29 170 lämnar Stockholms Spårvägsmuseum (9)

A29 170 lämnar Stockholms Spårvägsmuseum (19) A29 170 lämnar Stockholms Spårvägsmuseum (14)