Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Äldre tankfartyg

Ett vackert fartyg i Gåshaga, Soya III

leave a comment »

När jag igår besöket Lidingö tog jag en promenad vid Gåshaga brygga, där skådade jag ett vackert gammalt fartyg från 1936, Soya III.

Fartyget byggdes som ett tankfartyg och fungerade som sådant in till 70-talet, sedan 20 år tillbaka är fartyget ombyggt och fungerar numera som Walleniusrederiernas konferens- och representationsfartyg, härligt att ett snart 80-årigt fartyg kan få leva vidare i en ny roll, fartyget har Gåshaga som sin hemmahamn, så det är bara att gå förbi och betrakta Soya III när man har vägarna förbi, såvida hon inte är till sjöss.

MS Soya III, Gåshaga MS Soya III, Gåshaga