Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Ältaån

Samma motiv under olika årstider

with 3 comments

Vid ett stort antal tillfällen har jag lagt upp bilder med samma motiv tagna under olika årstider, Ältasjöns utlopp Ältaån som leder vattnet vidare till Söderbysjön i Nackareservatet.

Ån omges inledningsvis av en sumpskog som under vår och sommar är synnerligen fågelrik, i denna sumpskog har jag observerat mängder med olika sångare. Dessvärre brukar myggen upptäcka mig efter en stund och då är det bättre att fly än att stanna och illa fäkta.

Written by melkerlarsson

31 januari, 2020 at 08:28