Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Andra klass

Järnvägen – ett klassamhälle

with 6 comments

När järnvägen började anläggas i Sverige på 1850-talet var Sverige ett utpräglat klassamhälle, det finns säkerligen de som hävdar att det fortfarande är så, men då detta inte är en politisk blogg får den frågan diskuteras på någon annan plats.

Klassamhället kom naturligtvis att påverka järnvägen, resenärerna delades in i första, andra och tredje klass allt beroende på hur mycket de kunde eller ville betala för sin biljett, detta var inget unikt för järnvägen, samma förfarande fanns inom passagerartrafik till sjöss, det billigaste sätet att resa för hundra år sedan var nog som däckspassagerare på någon av alla de ångfartyg som då trafikerade våra kanaler, kuster och sjöar. Vem har för övrigt inte hört talas om den tydliga klassindelningen på Titanic, där 3:e klass passagerarna var tydligt åtskilda från 1:a och 2:a klass passagerarna även om Titanic för sin tid hade en hög standard även i 3:e klass. Samma klassindelning kunde man finna när det kom till hotell/övernattningsmöjlighet och restauranger etc.

För att återvända till klassindelningen i järnvägens barndom:

  • Första klass var inte så vanligt förekommande, första klass fanns enkom på vissa sträckor hos dåvarande Statens Järnvägar och hos de större privata järnvägsbolagen, i en kupé i första klass fanns fyra sittplatser med stoppade och tygklädda säten.
  • Andra klass förekom hos de flesta järnvägsbolag, i en kupé i andra klass fanns sex sittplatser med stoppade och tygklädda säten.
  • Tredje klass fanns hos alla järnvägsbolag, i en kupé i tredje klass fanns åtta sittplatser, dessa utgjordes av träbänkar, på 30-talet började även tredje klass förses med stoppade möbler, dock oftast klädda med galon eller ett enklare tyg.

Man kan notera skillnaden, reste man i första klass var man fyra stycken som delade på samma yta som åtta personer gjorde i tredje klass, men å andra sidan var biljettpriset väsentligen lägre i tredje klass, samma skillnad rådde i så kallade salongsvagnar. År 1865 kostade en biljett från Göteborg till Stockholm ca 32 riksdaler i första klass, ca 22 riksdaler i andra klass och ca 11 riksdaler i tredje klass. När man kommer in på 1900-talet är priserna då förstås i kronor, men den procentuella prisskillnaderna mellan de olika klasserna är ungefär densamma som 1865.

1956 avskaffades dåvarande första klass i princip i hela Europa, dåvarande andra klass blev första klass och dåvarande tredje klass blev andra klass, därmed fanns det inte längre kvar någon tredje klass.

När järnvägstrafiken inledes i Sverige 1856 fanns inga restaurangvagnar, man fick äta på en station under ett längre uppehåll i samband med ex lokbyte, man fick dock äta snabbt då ett längre uppehåll oftast varade runt 20 minuter, alternativt köpa dåtidens snabbmat av någon av de ambulerande försäljarna på perrongen. Restaurangvagnar infördes först 1897 hos SJ och då först på linjen Trelleborg – Malmö – Stockholm i de tåg som hade anslutning till ångfartygen från Tyskland, några år tidigare hade restaurangvagnar införts hos Uppsala – Gävle järnväg.

När restaurangvagnarna infördes fick klass en ny betydelse dessa var inledningsvis upplåtna endast för resenärer i första- och andra klass, efter några år fick resenärer från tredje klass tillträde till restaurangvagnarna om det fanns plats och om konduktören ansåg att dom var propert klädda, men dom fick bara sitta i restaurangvagnen så lång tid som det tog att äta upp maten, man fick med andra ord inte sitta och läppja på sin pilsner när man ätit upp maten, sådan oskick medgavs ej. Efter några år togs kravet på proper klädsel bort, men fortfarande fick man bara besöka restaurangvagnen om det fanns plats och man fick fortfarande se till att man raskade på med måltiden, när restaurangvagnen slutade att göra åtskillnad på folk från de olika klasserna har jag inte lyckats ta reda på.

Nedan, en bilder på en andra klass kupé och en tredje klass salongsvagn med träbänkar, vagnen från 1900-talets början återfinns idag i Marcus Wallenberghallen i Södertälje.

Idag började sonen skolan på riktigt

Idag började sonen skolan på riktigt, andra klass, igår var det ju bara ”fritids”. Han var lika lättväckt idag som i går, det var bara att gå in till honom halv sju och säga att idag börjar skolan, sedan for han upp ur sängen som en raket. Jag tvivlar starkt på att det kommer att hända när han är tonåring, då far han nog inte upp som en raket ur sängen, då behövs det nog snarare en raket för att få upp honom ur sängen när han ska till skolan, men det dröjer förhoppningsvis några år till.