Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Ångspårväg

Hornsgatspuckeln

leave a comment »

Hornsgatspuckeln i Stockholm är en väldigt annorlunda plats i stadsmiljön, Hornsgatspuckeln är det ursprungliga läget för Hornsgatan, spårvagnarna hade svårt att klara den branta backen vilket var en av orsakerna till att Södermalm fick spårvägstrafik betydligt senare än de norra delarna av staden. En annan orsak var nog att befolkningen på Södermalm var fattigare och därmed betydligt betalningssvagare jämfört med de som bodde norr om Slussen.

De norra delarna av Stockholm fick spårvägstrafik 1877, hästspårväg, på Södermalm introducerades spårvägen först 1887, för att bemästra Hornsgatans backar anskaffades ångspårvagnar. Södermalm var dock först i Sverige med elektriska spårvagnar, 1901 introducerades denna nymodighet vilken triggats av den besvärliga Hornsgatan. Kort därefter breddades Hornsgatan genom att man helt sonika rev ett antal hus och schaktade samt sprängde så att Hornsgatan fick en ny nivå, men än idag kan man se resterna av Hornsgatans ursprungliga sträckning.