Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Arvsrätt

Snart dags för begravning

with 9 comments

I söndags, den 25 april, nåddes jag av budet att min mammas fd sambo som hon bodde tillsammans med när hon själv gick bort 1996 har avlidit. Han hittades avliden vid köksbordet av hemtjänstens matleverantör, förmodligen hade han avlidit redan under lördagen.

Beskedet kom dessvärre inte oväntat, han hade under veckan dessförinnan fått en cancerdiagnos, därutöver hade han under många år varit ganska så ”skruttig”, det är sorgligt och beklagligt, särskilt att han avled utan att någon var närvarande.

Då han saknade nära anhöriga, rent juridiskt sett, så uppstod direkt en del problem, vem hade rätt att arrangera begravningen? Det finns dessutom inget känt testamente eller någon känd sista vilja att utgå ifrån, så det har blivit en del myndighetskontakter, sedan får vi se vad som händer när myndigheterna har uttalat sig.

Jag kan ju inte bara gå in i hans hus och börja leta efter dokument, då skulle jag ju kunna hitta vad som helst som talar till min fördel, så det är bara att avvakta. Jag har bara fokus på en sak, att han ska få en värdig begravning, om hans kvarlåtenskap därefter hamnar i allmänna arvsfondens vård har jag ingen åsikt om, det må så vara.

Fakta: Om en person avlider utan att efterlämna make/maka eller närmare släktingar än kusiner blir Allmänna arvsfonden arvinge, förutsatt är att den avlidne inte har skrivit ett testamente till förmån för någon annan. Om den avlidne har skrivit testamente till förmån för någon annan måste testamentet skickas in till Kammarkollegiet för att bli godkänt. Arvsrätten för kusiner avskaffades under 30-talet.

Written by melkerlarsson

29 april, 2021 at 07:50