Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Arvsskifte

Att välja mäklare

with 11 comments

Vi står i en nära framtid i begrepp att sälja min mammas fd sambos hus och då måste man ju eller rättare sagt vill man anlita en mäklare. Vi har låtit två mäklare titta på huset och valet mellan dessa blev i slutändan tämligen enkelt, det handlar inte bara om arvodet utan även om engagemang och personlighet.

Den manliga mäklaren upplevde vi som tämligen oengagerad, han framhävde sin egen förträfflighet och påtalade att han var expert på denna typ av hus, utan att ens gå runt i huset, hans offert var därefter i princip en kopia av ett annat uppdrag. Det stod exempelvis att huset borde fotograferas på försommaren för att kunna läggas ut till försäljning kring skolstarten, han besåg huset i månadsskiftet augusti/september, där slutade jag att läsa.

Den kvinnliga mäklaren visade ett helt annat engagemang, när man läste hennes offert kände man igen objektet, min mammas fd sambos hus, hon var runt och tittade. Vem som kommer få uppdraget är redan klart, men innan vi formellt kan ge henne uppdraget måste skatteverket godkänna bouppteckningen och där är kön fn lång,

Hur sedan köparna kommer att värdera ett välhållet hus men som har en tydlig 70-tals känsla, med färgat badrumsporslin, blommiga och i vissa fall mörka tapeter återstår att se. Min brors döttrar, 20+, tycker att det är ”skitläckert”, jag har en annan uppfattning, jag avskyr 70-tals tapeter och färgat badrumsporslin, men jag var ju med på 70-talet långt innan min brors döttrar ens var påtänkta.

Jag ser i alla fall fram emot den dagen när huset är sålt och arvet är skiftat, detta blev ett för mig helt oväntat privat projekt att hantera, men när jag förstod innebörden av det spreds ett stort mått av tacksamhet inom mig, även om jag bara agerar ombud för en av de fyra arvtagarna, min son. Därutöver har jag i egenskap av ombud fått en massa grejer med mig hem, bland annat en borrmaskin, en korkpistol, en servis och en miljard tyska mark.

Written by melkerlarsson

14 september, 2021 at 06:29

Snart dags för begravning

with 9 comments

I söndags, den 25 april, nåddes jag av budet att min mammas fd sambo som hon bodde tillsammans med när hon själv gick bort 1996 har avlidit. Han hittades avliden vid köksbordet av hemtjänstens matleverantör, förmodligen hade han avlidit redan under lördagen.

Beskedet kom dessvärre inte oväntat, han hade under veckan dessförinnan fått en cancerdiagnos, därutöver hade han under många år varit ganska så ”skruttig”, det är sorgligt och beklagligt, särskilt att han avled utan att någon var närvarande.

Då han saknade nära anhöriga, rent juridiskt sett, så uppstod direkt en del problem, vem hade rätt att arrangera begravningen? Det finns dessutom inget känt testamente eller någon känd sista vilja att utgå ifrån, så det har blivit en del myndighetskontakter, sedan får vi se vad som händer när myndigheterna har uttalat sig.

Jag kan ju inte bara gå in i hans hus och börja leta efter dokument, då skulle jag ju kunna hitta vad som helst som talar till min fördel, så det är bara att avvakta. Jag har bara fokus på en sak, att han ska få en värdig begravning, om hans kvarlåtenskap därefter hamnar i allmänna arvsfondens vård har jag ingen åsikt om, det må så vara.

Fakta: Om en person avlider utan att efterlämna make/maka eller närmare släktingar än kusiner blir Allmänna arvsfonden arvinge, förutsatt är att den avlidne inte har skrivit ett testamente till förmån för någon annan. Om den avlidne har skrivit testamente till förmån för någon annan måste testamentet skickas in till Kammarkollegiet för att bli godkänt. Arvsrätten för kusiner avskaffades under 30-talet.

Written by melkerlarsson

29 april, 2021 at 07:50