Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Bar i godsutrymmet

En bar i godsutrymmet

Saltsjöbanans veterantåg, vagn 22, bar för serveringEn del anser att en museivagn måste vara 100 % museal och se exakt ut som när den gick i trafik för 40 – 60 år sedan, naturligtvis är det önskvärt, men vagnen måste även vara användbar och föreningen som ligger bakom allt måste få in pengar för det löpande underhållet av vagnarna och renovering av andra vagnar.

Jag tycker att Stockholm-Saltsjöns Museiförening, fd Motorvagnens vänner, tänkt helt rätt när de inredde en bar i manövervagnens tidigare godsutrymme, naturligtvis fanns ingen bar när vagnen gick i ordinarie trafik mellan 1913 och 1976, så historiskt är det inte korrekt.

Men betänk att utan baren hade vi kanske inte fått se manövervagnen i trafik, då föreningen delvis finansierar verksamheten med abonnemangstrafikoch genom försäljning av dryck och kakor till oss som åker under de fem sommarlördagar som Saltsjöbanans veterantåg trafikerar sträckan Slussen – Saltsjöbaden.

Saltsjöbanans veterantåg, i Henriksdal, vagn 22