Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Billiga skivor förr

Var skivorna billigare förr?

SkivorVar skivorna billigare förr? Frågan väcktes när jag betraktade tidstypisk reklam i den pendeltågsvagn som finns utställd på Spårvägsmuseet i Stockholm.

Reklamen är utifrån de skivor som förekommer i annonsen lätt att datera till 1973, de utannonserade skivorna kostade då 32:50, vilket med hänsyn till den försämring av penningvärdet som skett sedan dess är att betrakta som dyrt jämfört med de 150 – 160 kr som samma varuhus idag annonserar som priset för dagens hit skivor.

Priset 1973, 32:50 kr, skulle med tanke på förändringen av penningvärdet idag motsvara över 200 kr, skivor var m a o inte billigare förr.

Written by melkerlarsson

29 juli, 2013 at 07:43