Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Biogasbussar

Äntligen hittade jag många gröna soppåsar

with 5 comments

Här hemmavid pågår sedan ett tag tillbaka sortering av matavfall genom att man ska slänga matavfall och inget annat i gröna soppåsar, dessa sorteras sedan maskinellt vid sorteringsanläggningen genom att de gröna påsarna identifieras av kameror.

Tidigare har det varit näst intill omöjligt att få tag i plastpåsarna, i matbutikerna där man ska kunna hämta dom har man endast kunna få några enstaka påsar åt gången, ibland någon rulle, varför jag givit upp detta med sortering av matavfall. Endast vid högtidliga tillfällen har jag valt att ta fram en grön soppåse för att slänga matavfallet i denna. Numera har det dock blivit betydligt bättre, under den senaste veckan har jag kunnat grabba åt mig ett flertal rullar, varför det nu längre inte finns någon ursäkt för att inte sortera sitt matavfall.

Stockholms stads mål är att år 2020 ska minst 70 % av stockholmarnas matavfall samlas in för att bli biogas, biogas är exempelvis drivmedlet för en mängd av SLs bussar i Stockholmsområdet.

Dagens bild – snön faller åter

 

Buss 181 i Skarpnäck, Biogasbuss

Written by melkerlarsson

15 januari, 2013 at 19:55

Biogasbussarna rullar runt tack vare det vi spolar ner

I augusti dök det upp biogasbussar i vårt område, detta då den bussdepå som då öppnade i det närbelägna Gubbängen är försedd med de faciliteter som krävs för att biogasbussarna ska kunna tankas.

Redan den första dagen noterade den nyfikna sonen dessa bussars säregna utseende, puckeln på taket, så det blev till att förklara för honom. Enkelt uttryckt går bussarna på det vi spolar ner i toaletten, för en femåring lyder dock förklaringen att ”bussarna går på bajs”… Nu går dom dock på mycket annat, såsom de sopprester vi häller ut i vasken i köket, men i en femårings värld är det mer intressant att bussarna ”går på bajs”.

Biogasproduktionen skulle nog kunna öka avsevärt om de i USA så vanliga avfallskvarnarna i köket kom på bred front i Sverige, med dessa mals organiskt avfall såsom grönsaksrester ner och kommer därmed till reningsverket där dessa kan omvandlas till biogas. För privatpersoner är det tillåtet att installera sådana, men incitamentet för att göra det är nog ganska så lågt då vinsten enkom blir något färre avfallspåsar och när dessa kan köpas på en stormarknad á 25 kronor för 50 – 100 st är det svårt att räkna hem en avfallskvarn för runt 1500 – 2000 kr (å sedan tillkommer ju installationen om man inte kan göra detta själv).

Written by melkerlarsson

30 september, 2011 at 07:00