Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Buss Stockholm

Veckans fordon – Capitolen (buss)

with one comment

I början av 1950-talet beställde Stockholms spårvägar en större serie enmansbemannade bussar av typen Metropol, dessa lämpade sig alldeles utmärkt för trafiken i Stockholms förorter, men för busslinjerna i Stockholms innerstad behövdes en mindre och smidigare buss. Svaret på detta blev Capitolen som var såväl kortare som smalare än Metropolen.

Bussarna av typen Capitol levererades i två serier till Stockholms spårvägar, i en första serie levererades mellan 1955 och 1958 181 bussar, i en andra serie levererades mellan 1961 och 1964 115 bussar. De 115 bussar som levererades i den andra serien kom att byggas om för högertrafik och de sista av dessa togs ur trafik 1981. Även om Capitolen främst var avsedd för trafik på linjerna i Stockholms innerstad kom dessa med tiden även att trafikera linjer i förorterna. Personligen minns jag många resor med de relativt bullriga Capitolerna på Lidingö under 70-talet, utefter villagatorna på den gröna ön smälte dessa bullriga storstadsbussar knappast in, vilket de gjorde på det mer tättrafikerade gatorna i innerstaden.

Bussar av typen Capitol fanns även i Gävle, Jönköping och hos SJ förortslinjer i nordvästra Stockholm (Solna/Sundbyberg), SJ:s förortslinjer övertogs av SL 1969 men de flesta bussar kom under många år rulla runt i SJ:s orangea (brandgula) färgsättning.

En ny buss i stan

leave a comment »

Nu går det att åka med en tyst eldriven buss mellan Ropsten och  Karolinska institutet, den laddas vid ändstatio­nen i Ropsten och elen räcker i ca sju kilometer innan bussen automatiskt växlar över till  dieselmotorn som drivs med miljövänlig biodiesel.

Totalt trafikerar åtta  laddhybrid­bussar linje 73, de går var  tionde minut i rus­ningstid och var tjugonde minut mitt på dagen.

Laddhybridbuss Ropsten april 2015

En ny miljövänlig buss på Stockholms gator

Elhybridbuss, KeolisSedan i augusti rullar ett 50-tal elhybridbussar i Stockholms innerstad, elen generas ex vid inbromsning.

Dieselmotorn stängs av när bussen stannar på hållplatserna och bussen startar tyst och avgasfritt med elmotorn, efter några sekunder startar dieselmotorn och under normal trafik används båda motorerna.

Även vid dieseldrift blir utsläppen låga eftersom bussarna tankas med biodiesel.

En elhybridbuss är ca 25 procent dyrare än en normal dieselbuss men med den lägre bränsleförbrukning räknar man hem investeringen på fem år, så bussen är inte bara miljömässigt korrekt, investeringen är även företagsekonomiskt korrekt.

Sedan några veckor tillbaka finns dessutom ett antal sk laddhybrider i trafik i Stockholm på busslinje 73, dessa har jag ännu inte hunnit åka med.

Written by melkerlarsson

31 december, 2014 at 08:57