Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Bussdepå Gubbängen

Biogasbussarna rullar runt tack vare det vi spolar ner

I augusti dök det upp biogasbussar i vårt område, detta då den bussdepå som då öppnade i det närbelägna Gubbängen är försedd med de faciliteter som krävs för att biogasbussarna ska kunna tankas.

Redan den första dagen noterade den nyfikna sonen dessa bussars säregna utseende, puckeln på taket, så det blev till att förklara för honom. Enkelt uttryckt går bussarna på det vi spolar ner i toaletten, för en femåring lyder dock förklaringen att ”bussarna går på bajs”… Nu går dom dock på mycket annat, såsom de sopprester vi häller ut i vasken i köket, men i en femårings värld är det mer intressant att bussarna ”går på bajs”.

Biogasproduktionen skulle nog kunna öka avsevärt om de i USA så vanliga avfallskvarnarna i köket kom på bred front i Sverige, med dessa mals organiskt avfall såsom grönsaksrester ner och kommer därmed till reningsverket där dessa kan omvandlas till biogas. För privatpersoner är det tillåtet att installera sådana, men incitamentet för att göra det är nog ganska så lågt då vinsten enkom blir något färre avfallspåsar och när dessa kan köpas på en stormarknad á 25 kronor för 50 – 100 st är det svårt att räkna hem en avfallskvarn för runt 1500 – 2000 kr (å sedan tillkommer ju installationen om man inte kan göra detta själv).

Written by melkerlarsson

30 september, 2011 at 07:00