Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Cykelbana sopsaltad

Här var det barmark

with 2 comments

Här hemmavid i Skarpnäck har jag noterat att de stora cykelstråken i princip erbjuder barmark, de är såväl is- som snöfria, förklaringen stavas sopsaltning.

Trots att det under den föregående helgen var ner emot minus 10 återfann jag och sonen icke frusna vattenpussar på gång- och cykelbanan under vår söndagspromenad, saltsopningen är m a o effektiv.

15 mil prioriterade cykelstråk i Stockholms stad kommer denna vinter att sopsaltas. Sopsaltningen har hittills lett till ökad vintercykling och en kraftig minskning av olyckor på grund av halka för både cyklister och fotgängare.

Bild på fordon som utför sopsaltning, bilden är hämtad från pressmeddelande om utökad sopsaltning i Stockholms stad, avsändare Miljöpartiet Stockholms stad