Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Dagens Nyheter

I dagens DN återfanns en läsvärd artikel om Stockholms tunnelbana

leave a comment »

I dagens DN hittade jag en mycket läsvärd artikel om Stockholms tunnelbana, beslutet om att bygga en tunnelbana var synnerligen framsynt när det togs i juni 1941, mitt under andra världskriget.

Förmodligen det mest betydelsefulla beslutet som tagits i Stockholm.

Tunnelbana, Rinkeby

Written by melkerlarsson

13 november, 2015 at 21:23

Linje 62 försvinner, vad ska nu Dagens Nyheter skriva om?

leave a comment »

Linje 62 försvinner, vad ska nu Dagens Nyheter skriva om?

På midsommarafton får Stockholms innerstad ett helt nytt busslinjenät, linje 62 försvinner, till Fredhäll får man framgent resa med linje 59 eller 61.

Så Dagens Nyheter får tänka om, framgent får spalten som sedan länge handlat om buss 62 behandla livet på buss 61, vilket kan vara en nog så svår omställning.

Buss 62, Fredhäll, maj 2015