Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Depå Norsborg

Ett besök i Norsborgsdepån

with 6 comments

Igår hade vi en så kallad medarbetardag i Norsborgsdepån, vilket är en ny tunnelbanedepå som ännu inte tagits i bruk, depån ligger strax bortom tunnelbanestationen i Norsborg och är byggd för de nya tunnelbanevagnarna av typen C30 som kommer att tas i trafik på den röda linjen under 2018 – 2019.

I depån hittar man såväl verkstadsplatser, klottersaneringshall, fordonstvätt och uppställnings- och städplatser, större delen av anläggningen är byggd i berg, totalt finns 2,7 km bergtunnel, endast verkstadsplatserna och klottersaneringshallen ligger ovan jord.

Dagens bilder – ett besök under jorden i Norsborg

I Norsborg pågår byggnationen av den nya depån för tunnelbanans röda linje, depån byggs för att möjliggöra en utökning av trafiken på röda linjen och den kommer att stå färdig 2016/17.

Under jord, där tunnelbanetågen ska parkeras och städas är nästan alla tunnlar färdigsprängda, idag fick jag ett tillfälle att besöka ett av de tre bergskeppen där tunnelbanetågen om några år kommer att ställas upp, bergskeppet är ca 24 meter brett och närmare 400 meter långt, en imponerande underjordisk sal. Tunnelbanedepån i Norsborg är den första tunnelbanedepå som byggs i Stockholm sedan Rissnedepån öppnade 1975.

Tunnelbanans depå i Norsborg under byggnad 01 Tunnelbanans depå i Norsborg under byggnad 11 Tunnelbanans depå i Norsborg under byggnad 18 Tunnelbanans depå i Norsborg under byggnad 20