Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Dubbeldäckare H35

Veckans fordon – Stockholms dubbeldäckare

with 2 comments

De av oss som bodde i Stockholm under 1960- och 70-talet minns säkerligen dubbeldäckarna i Stockholms innerstad, epoken med dubbeldäckare i Stockholmstrafiken kom dock att bli kort och bussarna kom att skrotas långt innan de uppnått sin tekniska livslängd.

Efter att under 1963 ha testat tre dubbeldäckare som var att betrakta som turistbussar beställdes 20 stycken dubbeldäckare 1964, vilka levererades under 1965, dessa benämndes H31 och var förstås anpassade för vänstertrafik, de byggdes efter införandet av högertrafik om.

Inför omläggningen till högertrafik beställdes ytterligare 70 dubbeldäckade bussar, 20 stycken av typen H33 och 50 stycken av typen H35, dessa levererades under 1966 och 1967. Den ursprungliga planen var att beställa betydligt fler dubbeldäckade bussar, men uppenbarligen ändrade man sig i sista stund vilket nog var tur med tanke på det korta liv dubbeldäckarna fick i Stockholm.

Efter det att de äldre dubbeldäckarna byggts om för högertrafik fanns därmed 90 stycken dubbeldäckare för trafik på Stockholms innerstadslinjer, dubbeldäckarna kom att bli frekventa på flera av de stora linjerna i innerstaden såsom linje 44, 47, 48 och 54, men de användes även på andra linjer.

Epoken med dubbeldäckare blev dock kort, under 1975 började de dubbeldäckade bussarna ställas av och den 5 juni 1976 gick den sista turen med dubbeldäckare på linje 48, därefter skrotades dom, förutom tre bussar av typen H35 som fortfarande rullar som museibussar. Orsakerna till varför dubbeldäckarna försvann så tidigt är flera, bussarna kunde bara trafikera de linjer där det fanns utrymme i höjd, det började bli problem att få tag i reservdelar till de bussar som tillverkats av Leyland (H35) och passagerarna var obenägna att gå upp på övervåningen om de bara skulle åka en kort sträcka.

Även idag kan man åka dubbeldäckare i Stockholm, men då får man ta en tur till Norrtälje med linje 676 som sedan 2011 trafikeras med dubbeldäckare. Att vi återigen kommer att få se dubbeldäckare i stadstrafik i Stockholm eller någon annanstans i Sverige får nog ses som tämligen osannolikt. Däremot är dubbeldäckade bussar numera relativt vanliga på lite längre regionala linjer, ex i Göteborgsområdet, Skåne, Uppsala och i Östergötland.

Dagens bilder – med dubbeldäckare till lunchen

Svenska Spårvägssällskapet H35 no 4545, vid Kaknästornet3

 

 

Svenska Spårvägssällskapet H35 no 4545, vid Kaknästornet1