Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Dubbelledbuss

Idag åkte jag med Stockholms första BRT busslinje

with 8 comments

BRT står för Bus Rapid Transit, vilket vanligtvis innebär att busslinjen till stor del går åtskild från annan trafik, ungefär som en spårvagn. Dock finns ingen exakt definition av vad BRT egentligen är, det är dock populärt att använda uttrycket.

Busslinje 175 går mellan Akalla tunnelbanestation och Stora torget i Barkarbystaden utan uppehåll på mellanliggande hållplatser, resan tar 6 á 7 minuter och till stor del går bussen i ett eget reserverat körfält. Det finns dock några flaskhalsar kvar, vilka delvis kan förklaras av att utbyggnaden av Barkarbystaden pågår och den kommer att fortgå under ytterligare bortåt 10 år, men då är den pågående utbyggnaden av tunnelbanan mellan Akalla – Barkarbystaden – Barkarby station klar sedan länge.

Nobina som kör linje 175 har anskaffat fyra stycken eldrivna 18 meter långa ledbussar från den kinesiska tillverkaren BYD som har en för Stockholm unik design. I såväl Göteborg som Malmö har man tagit ytterligare ett steg och kör sedan flera år ledbussar med dubbla leder med en längd om 24 meter, en sådan ledbuss är dock betydligt dyrare i inköp än en konventionell ledbuss om 18 meter. Detta oavsett om man jämför priset per meter eller priset på kapaciteten = antalet sittande och stående resenärer bussen rymmer.

Bilderna ovan visar 24 meters ledbussar, i Göteborg till vänster och i Malmö till höger. I Malmö kommer det framgent att införas fler linjer med 24 meters ledbussar detta som ett resultat av den sk Sverigeförhandlingen.

En lång buss

När vi var i Göteborg ville sonen gärna provåka de sk dubbelledbussarna som går på linje 16, jag var inte sen att hänga på, till skillnad från vanliga ledbussar som är ca 18 meter är en dubbelledbuss ca 24 meter.

Dubbelledbuss Göteborg linje 16, AvenynVi klev på bussen vid Eketrägatan och åkte med in mot stan, det gick förvånansvärt smidigt, även när det var lite trångt, ex i vissa rondeller. En dubbelledbuss har naturligen en högre passagerarkapacitet än en konventionell ledbuss, men den är betydligt dyrare i inköp, så frågan är om den är lönsam jämfört med att köra tätare trafik med konventionella ledbussar.

Dubbelledbussar finns förutom i Göteborg även i Malmö där de sedan ett tag är drift på linje 5, den sk Malmöexpressen, bussarna i Malmö har dock en mer spektakulär design än de i Göteborg som har ett mer konvetionellt utseende.

Dubbelledbuss Göteborg linje 16, Eketrägatan

 

Written by melkerlarsson

26 juli, 2014 at 16:33