Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Eriksbergsplan

I spårvagnarnas spår – Norrhallen (Spårvägshallarna)

Spårvägshallarna, fd NorrhallenNorrhallen, som idag benämns Spårvägshallarna, var under åren 1877 – 1963 platsen för verkstad och uppställning av spårvagnar, Norrhallen var den första spårvägsdepån i Stockholm, men kom i och med stadens och spårvägens utveckling följas av flera.

Från 1877 huserade här hästspårvagnar, samt förstås även hästarna, vilka 1904-05 kom att ersättas av elektriska spårvagnar, då vagnhallen ej kunde härbergera moderna spårvagnar avvecklades den 1963, fyra år innan spårvägsdriften i Stockholms innerstad upphörde 1967.

I samband med omläggningen till högertrafik kom det nybildade SL att överta lokalerna, SL huvudkontor flyttade från Tegnergatan (spårvägshallarna) till Globenområdet 1992, för att 2005 flytta till Lindhagensgatan på Kungsholmen där det fortfarande återfinns, fast nu under namnet Trafikförvaltningen.

Etersom jag började på SL 1991, har jag kommit att arbeta på alla dessa adresser.

Spårvägshallarna, fd Norrhallen