Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Facebook

Hur många skickar vykort numera?

Lennakatten, PostvagnJag är född 1963, så jag har skickat en hel del vykort under mitt liv, men det var länge sedan sist.

Numera blir det MMS, mail eller en uppdatering på Facebook (med tillhörande bild/bilder).

Sonen, 8 år,  lär inte skicka så många vykort under sitt liv, om ens något. Han lär inte heller ringa några telefonsamtal från en telefonkiosk vilka lär försvinna under 2015.

Men nästa gång sonen och jag åker med Lennakatten ska han få skriva ett vykort till sin mormor och posta det i Lennakattens postvagn, för vem vet hur länge man kan skicka vykort, vykortsställen är ju ett utdöende släkte.

Written by melkerlarsson

25 juli, 2014 at 08:19

Facebooks annonser = bondfångeri

Rika kvinnor vill ha kul (Facebookannons)Facebooks annonser är ibland ganska så ”underhållande”, en del, eller rättare de flesta, är att betrakta som rent bondfångeri.

Vem går på en annons med rubriken ”Rika kvinnor vill ha kul”, vad är sannolikheten att en rik kvinna som ser bra ut skulle behöva annonsera? 0%…

Ett år sedan jag lämnade Facebook

Idag är det ett år sedan jag lämnade Facebook p g a tidsbrist, att inte vara medlem på Facebook har såväl för- som nackdelar.

De stora fördelarna är att man får tid över som kan spenderas på annat samt att man slipper all överskottsinformation som ens vänner på Facebook delade med sig av via diverse applikationer.

De stora nackdelarna är att man numera fullständigt tappat kollen på vad ens vänner håller på med, vilket många dessutom förväntar sig att man redan känner till när man träffar dom i det verkliga livet. En annan nackdel är att man förlorat det enda forum där man kan lägga ut bilder och filmer avsedda för en begränsad grupp.

Jag finns numera åter på Facebook

Written by melkerlarsson

14 maj, 2012 at 01:00