Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Fåglar Stockholms ström

Matningsflotten vid Strömmen – en klassiker

with 2 comments

Matningsflotten vid Strömmen har funnits på ett eller annat sätt sedan femtiotalet, så även i år, sedan ett par veckor återfinns den på sin vanliga plats, men än så länge är det ganska så alldagliga fåglar som är där, först när isen börjar lägga sig dyker exempelvis sångsvanarna upp.

När jag i helgen passerade matningsflotten såg jag främst:

  • Gråtrut
  • Gräsand
  • Kaja
  • Knölsvan
  • Skrattmås
  • Sothöns

När kylan slår till bör man precis som vanligt kunna se fler och mer spännande arter.