Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Fältöversten

Östermalm runt

with 3 comments

I går promenerade jag på Södermalm, idag på Östermalm, kontrasterna mellan vad jag såg var stora, men de hade varit betydligt större under 60-70-talet, för att inte tala om i slutet av 1800-talet. Idag är dock inte längre kontrasterna så stora, men de kan ännu skönjas.

På 1800-talet var Södermalm en fattig stadsdel, där bodde de sämre bemedlade och där låg de flesta av stadens industrier, på Östermalm som då höll på att växa fram fanns nästan inga industrier. På Östermalm hittade man dock många regementen vilka förmodligen var de största arbetsplatserna, men dom förpestade ju inte luften för sin omgivning.

Skillnaderna bestod mellan Södermalm och Östermalm, läste för länge sedan en artikel om hamstring av livsmedel i samband med andra världskrigets utbrott. På Östermalm hamstrade man livsmedel, medans få som bodde på Södermalm bunkrade upp med livsmedel då man helt enkelt inte hade råd, detta då man i stor utsträckning levde ur hand i mun.

Idag kan nog skillnaderna mellan Södermalm och Östermalm sägas ha jämnats ut en hel del, i och med omvandlingen av hyresrätter till bostadsrätter har Södermalm till stor del bytt befolkning. Det återstår dock vissa skillnader, Strandvägen har Sveriges dyraste lägenheter och de äldre husen på Östermalm är betydligt mer påkostade än sina jämnåriga kollegor på Södermalm.

Att jag valde att promenera på Östermalm berodde på den rika förekomsten av esplanader, Karlavägen, Narvavägen och Valhallavägen, utefter vilka jag räknade med att kunna söka skugga denna i mitt tycke varma dag.

Esplanader är inte bara vackra, de syftade när dom anlades även till att vara brandgator i händelse av en stadsbrand, då esplanaden med sin bredd och sina träd skulle försvåra för branden att sprida sig vidare till andra kvarter. Tyvärr har de promenerande människorna och spårvagnarna fått ge vika för bilarna då esplanaderna idag i hög grad nyttjas som parkeringsplatser.

Idag skulle man inte låta detta ske, men på 60-talet kastade man ut dåtiden, spårvagnen, och lät framtiden och massbilismen ta över, idag ser stadsplanerare massbilismen som dåtiden, promenerande människor och spårvagnar ses numera som framtiden, tänk hur snabbt det kan förändras.

Vid Karlaplan funderade jag precis som vanligt över hur man i början av 70-talet kunde bygga Fältöversten (ett köpcentrum och bostäder i typisk 70-tals stil) som inte alls smälter in i omgivningen. Sanningen är dock att det såg ännu värre ut innan Fältöversten byggdes.

Innan Fältöversten byggdes låg det ett myller av ruckel på platsen som allmänt kallades ”gropen”, här huserade diverse verksamheter såsom bilmekaniker, firmor som sålde begagnade bilar samt verksamhet som skulle kunna betraktas som direkt ljusskygg. Se bilden nedan som visar hur platsen tedde sig innan Fältöversten byggdes, det är helt obegripligt att ”gropen” fick existera i denna form så länge som den gjorde. Gatan till höger i bild är Valhallavägen.

När jag summerade dagens promenad kunde jag konstatera att jag och mina sandaler precis som igår avverkat närmare 15 kilometer under dagen som för övrigt tog mig långt utanför Östermalm.

Written by melkerlarsson

5 augusti, 2020 at 00:06

I spårvagnarnas spår – Valhallavägen och Hakberget

Spårvägsarkelogi, Valhallavägen, rester från linje 4 003För ett par veckor sedan genomförde jag och sonen en promenad i Norra Lidingöbanans spår, sonen fick mersmak och han har sedan dess efterfrågat fler promenader utefter gamla spårvagnslinjer.

Idag vandrade vi runt på Östermalm i spåren efter spårvägslinje 4 som lades ner den 2 september 1967, i Valhallavägens gröna mittremsa står en hel del rester efter spårvagnslinje 4 att finna, även om de parkerade bilarna döljer en del av spåren. Sonen var eld och lågor, detta motsvarade hans högt ställda förväntningar, så fortsättning lär följa, sonens lista på nedlagda järnvägs- och spårvägslinjer han vill promenera utefter är numera lång.

Spårvägsarkelogi, Valhallavägen, rester från linje 4Spårvägsarkelogi, Valhallavägen, rester från linje 4