Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Felparkerade cyklar

I går deltog jag i en tillgänglighetsvandring i Älvsjö

with 2 comments

I går deltog jag i en tillgänglighetsvandring i kring Älvsjö station och centrum, Älvsjö är ju en av Sveriges största stationer, även om få som inte bor i Stockholm känner till den, förutom de som besökt Stockholmsmässan.

I området runt stationen finns det ett flertal aktörer och gränser mellan alla dessa aktörer, det är inte alltid så lätt för den breda allmänheten vad SL, Trafikverket, Stockholms stad eller privata aktörer ansvarar för på en så här komplex plats. Så min uppgift var bland annat att redogöra för dessa gränsdragningar.

Ett stort tillgänglighetsproblem är det cykelgarage som finns vid Älvsjö station, cykelgaraget i sig är inget problem, men som på så många andra platser ställs inte cyklarna alltid på avsedd plats. De låses istället fast i räcken och handledare som är ditsatta för att ge ett stöd åt den som har svårt att gå och för en blind eller synskadad person utgör dessa ett naturligt ledstråk. Cykla gärna, det är bra för folkhälsan, men tänk på var du parkerar din cykel.

Alla de cyklar som på bilden nedan står framför hissen har parkerats där de inte ska parkeras.

Written by melkerlarsson

19 november, 2019 at 10:22