Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Flerfamiljshus i trä

Flerfamiljshus i trä i Vegastaden

with 3 comments

Flerfamiljshus i trä har inte varit så vanligt i Sverige trots att vi har riklig tillgång på råvaran – trä, orsaken kan man nog spåras tillbaka till ett antal kända stadsbränder under 1800-talet, exempelvis i Gävle 1869, Sundsvall och Umeå 1888. Detta kom att leda till att det först i mitten av 90-talet blev möjligt att bygga hus med trästomme högre än två våningar.

Nu finns det flera sätt att bygga flerfamiljshus i trä, dels kan man bygga hus med en stomme i trä, dels kan man bygga hus med en stomme av betong eller stål med ett i övrigt stort inslag av trä. Många uppfattar trä som brandfarligt, men det är en stor skillnad på brännbara material och brandsäkra konstruktioner, i dag kan man bygga brandsäkert med brännbara material. Jag är ingen expert på brandsäkerhet, men har kommit i kontakt med ämnet i samband med inköp av spårfordon, där har jag lärt mig att det går att bygga brandsäkert med material som av folk normalt uppfattas som brännbara, såsom trä och plats. Kraven på brandsäkerhet i spårfordon är synnerligen högt ställda, särskilt för spårfordon som går frekvent i tunnel, såsom fordonen i Stockholms tunnelbana och Stockholms pendeltågssystem.

Om vi nu återvänder till detta med flerfamiljshus i trä kan jag konstatera att dessa är såväl brandsäkra, klimatsmarta, vackra att se på och förmodligen trevliga att bo i, jag hoppas verkligen att detta med flerfamiljshus i trä är något som kommit för att stanna. När jag under förra veckan besökte Vega och Vegastaden skådade jag dessa vackra flerfamiljshus i trä, se bilden nedan..

Vegastaden, flerfamiljshus av trä

Flerfamiljshus i trä är dock inget unikt för Vegastaden, det kan man numera hitta i allehanda områden i Stockholm, exempelvis i Norra Djurgårdsstaden, se bilder nedan.

 

Written by melkerlarsson

25 juli, 2019 at 20:02