Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Fotspår

Fotspår på Älvsjöbågen

leave a comment »

Älvsjöbågen, fotspårNog för att vi var många som under gårdagen tog tillfället i akt att promenera på ”Älvsjöbågen”, över 10 000 besökare kom till Citybanans öppna hus, men det var inte vi som lämnade fotspår efter oss.

Några arbetare har sett till att för evigt sätta ett avtryck på bron, även om avtrycken förmodligen kommer att täckas av makadam och kanske ett tätskikt när spåren börjar byggas på bron under hösten.

För sonen var i alla fall fotspåren ett fascinerande och uppskattat inslag under promenaden på Älvsjöbågen, så kanske även för de framtida arkeologerna.

 

Written by melkerlarsson

21 september, 2015 at 23:21