Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Fredhäll

Jag passerade spårvägsparken

with 4 comments

Under gårdagens promenad runt Kungsholmen passerade jag Spårvägsparken i Fredhäll som under många år var ändhållplats för spårvägslinje 2 mellan Fredhäll och Karlaplan som nedlades 1963 och ersattes av busslinje 62, vilken lades ner 2015.

Vid den forna ändhållplatsen har lekparken nyligen rustats upp, den benämns numera spårvägsparken, där har barnen fått en lekplats med ett tydligt spårvägstema, där finns biljettkiosk, en spårvagn och stolpar med belysning som har en klar spårvägsprägel. Nu är sonen 12, snart 13, men hade det varit för 4 – 5 år sedan hade jag fått släpa honom från denna väldigt fina lekpark.

Linje 62 försvinner, vad ska nu Dagens Nyheter skriva om?

leave a comment »

Linje 62 försvinner, vad ska nu Dagens Nyheter skriva om?

På midsommarafton får Stockholms innerstad ett helt nytt busslinjenät, linje 62 försvinner, till Fredhäll får man framgent resa med linje 59 eller 61.

Så Dagens Nyheter får tänka om, framgent får spalten som sedan länge handlat om buss 62 behandla livet på buss 61, vilket kan vara en nog så svår omställning.

Buss 62, Fredhäll, maj 2015