Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Fridhemsplan tunnelbana

Idag öppnade åter tunnelbanestation Fridhemsplan

leave a comment »

Idag öppnade tunnelbanestationen Fridhemsplan åter för trafik, sedan i mitten av juni har tunnelbanetågen på den gröna linjen passerat stationen utan att stanna. Den blåa linjen som även den stannar vid Fridhemsplan har dock gått som vanligt då arbetena på stationen enkom berört plattformen för den gröna linjen.

Även om stationen öppnat igen återstår en del arbeten innan allt är helt klart, denna sommar har man främst arbetat med den sida av plattformen där tågen mot Hässelby går. Man kan dock börja ana hur stationen kommer att te sig när upprustningsarbetet är avslutat. Vid ett senare tillfälle kommer man ge sig i kast med den del av plattformen där tågen mot T-centralen och vidare söderut går, antagligen sker detta nästkommande sommar, på denna del av plattformen har man hitills mestadels utfört rivningsarbeten.

Ovan en bild från Fridhemsplans tunnelbanestation, spårväggen har klätts med perforerad plåt, bakom plåten sitter det ljudabsorbenter som ska hålla nere ljudnivån. Väggen till vänster, utanför bild, har förberetts för att förses med motsvarande plåtar, men dessa är ännu inte monterade.

 

I sommar rustas Fridhemsplans tunnelbanestation upp

with 2 comments

De som passerat Fridhemsplans tunnelbanestation under den senaste tiden har säkerligen noterat att det händer saker på den gröna linjens plattform, ex har reklamtavlor plockats ned och vissa väggar har börjat demonteras.

Det som pågår är förberedande arbeten inför den stora ombyggnaden som kommer att ske i sommar, stationen kommer att hållas stängd under cirka 3 månader, under tiden kommer tåg att kunna passera stationen, men det blir inga stationsuppehåll. Den blå linjen berörs inte av ombyggnaden, den går som vanligt och samtliga entrér är öppna.

Under sommaren kommer befintlig inredning att rivas, inklusive de så kallade Stridbecksvalven som bildar ett valv över spårområdet. Därefter byggs nya plattformsväggar och ny inredning såsom bänkar och belysning installeras.

Bilden visar en modell av hur Fridhemsplans tunnelbanestation kommer att se ut efter ombyggnaden under sommaren 2019, tittar man noga ser man att en av figurerna i modellen har ramlat.

En saknad fågel är tillbaka

leave a comment »

Jag har länge saknat den albatross som sedan blåa linjens invigning 1975 hängt i förbindelsegången mellan den blåa och den gröna linjen vid Fridhemsplan.

Idag återfann jag den i ny position, den hänger numera i bergskeppet mitt på den blåa linjens plattform vid Fridhemsplans station, en bättre och mäktigare placering för detta snart fyrtioåriga konstverk.

Albatrossen Fridhemsplan