Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Fridhemsplans station har öppnat

Idag öppnade åter tunnelbanestation Fridhemsplan

leave a comment »

Idag öppnade tunnelbanestationen Fridhemsplan åter för trafik, sedan i mitten av juni har tunnelbanetågen på den gröna linjen passerat stationen utan att stanna. Den blåa linjen som även den stannar vid Fridhemsplan har dock gått som vanligt då arbetena på stationen enkom berört plattformen för den gröna linjen.

Även om stationen öppnat igen återstår en del arbeten innan allt är helt klart, denna sommar har man främst arbetat med den sida av plattformen där tågen mot Hässelby går. Man kan dock börja ana hur stationen kommer att te sig när upprustningsarbetet är avslutat. Vid ett senare tillfälle kommer man ge sig i kast med den del av plattformen där tågen mot T-centralen och vidare söderut går, antagligen sker detta nästkommande sommar, på denna del av plattformen har man hitills mestadels utfört rivningsarbeten.

Ovan en bild från Fridhemsplans tunnelbanestation, spårväggen har klätts med perforerad plåt, bakom plåten sitter det ljudabsorbenter som ska hålla nere ljudnivån. Väggen till vänster, utanför bild, har förberetts för att förses med motsvarande plåtar, men dessa är ännu inte monterade.