Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Gåshaga

I bland känner man sig ganska nöjd

leave a comment »

Idag har jag varit ute och inventerat bryggor detta med avseende på hur tillgängliga bryggorna är för personer med en funktionsnedsättning.

Kvalitén på bryggorna varierar stort, vissa är riktigt bra, andra är riktigt dåliga, däremellan hittar man alla varianter, min arbetsgivare, Trafikförvaltningen, har bara full rådighet över två bryggor, övriga ca 300 bryggor och kajer ägs av kommuner, trafikverket eller av andra aktörer.

Under dagens inventering kom jag att besöka en brygga som gjorde mig riktigt glad, Gåshaga brygga som ligger längst ut på Lidingö.

Här hittade jag nästan allt jag vill ha på en brygga, kontrastmarkering av den öppna delen av bryggan, dessutom kompletterat med ett taktilt varningsstråk, räcke, bänkar, en ramp med rätt lutning och belysning. Det enda jag direkt saknade var armstöd på bänkarna, vilka skulle gör det lättare för stora grupper i samhället att sätta sig och resa sig från bänken.

Annons

Written by melkerlarsson

15 september, 2020 at 20:09

Lördagen den 24 oktober öppnar Lidingöbanan igen

leave a comment »

Lidingöbanan, gamla depån i Aga, år 2012

Lidingöbanan, gamla depån i Aga, år 2012

I juni 2013 stängde Lidingöbanan för renovering, de gamla vagnar skrotades och den gamla depån i Aga revs, men lördagen den 24 oktober återuppstår Lidingöbanan i en ny skepnad.

Lidingöbana har fått nya vagnar, av typen A36, som har en bra tillgänglighet för de som reser med barnvagn, rullator eller i rullstol.

Det finns dessutom numera dubbelspår på fler sträckor än tidigare, vilket gör att trafiken blir mindre känslig för störningar som kan orsaka förseningar, eftersom det finns fler platser för tågen att mötas.

Lördagen den 24 oktober kommer Lidingöbanan att trafikeras enligt lördagstidtabell, dock med uppehåll för ett arrangemang i AGA ca: 12:00 – 13:30 , därefter kommer banan att trafikeras i 10 minuterstrafik till ca kl 17, då vanlig lördagstidtabell åter gäller.

Ersättningstrafiken med buss som har bedrivits för Linje 21 fortsätter parallellt till och med söndagen den 25 oktober. Det innebär att både spårvagnar och bussar trafikerar Linje 21 såväl den 24 och den 25 oktober.

Spårvagn av typen A36 under provkörning vid Gåshaga Brygga i augusti 2015

Spårvagn av typen A36 under provkörning vid Gåshaga Brygga i augusti 2015

Dagens bild – A36 i Gåshaga

leave a comment »

Provkörningarna av Lidingöbanan pågår för fullt, i går kördes två vagnar lastade med sandsäckar motsvarande vikten av sittande passagerarna, framgent ska spårvagnarna lastas ytterligare, motsvarande vikten av sittande och stående passagerare.

Spårvagn, CAF, A36, Gåshaga Brygga

Ett vackert fartyg i Gåshaga, Soya III

leave a comment »

När jag igår besöket Lidingö tog jag en promenad vid Gåshaga brygga, där skådade jag ett vackert gammalt fartyg från 1936, Soya III.

Fartyget byggdes som ett tankfartyg och fungerade som sådant in till 70-talet, sedan 20 år tillbaka är fartyget ombyggt och fungerar numera som Walleniusrederiernas konferens- och representationsfartyg, härligt att ett snart 80-årigt fartyg kan få leva vidare i en ny roll, fartyget har Gåshaga som sin hemmahamn, så det är bara att gå förbi och betrakta Soya III när man har vägarna förbi, såvida hon inte är till sjöss.

MS Soya III, Gåshaga MS Soya III, Gåshaga

De gamla stationshusen blir kvar på Lidingöbanan

leave a comment »

I helgen tog jag och sonen en tur ut på Lidingö för att se hur upprustningen av Lidingöbanan fortskrider, de gamla hållplatskurerna eller stationshusen som var rivningshotade p g a att de i många fall var i dålig ett rätt dåligt skick, ser ut att bli kvar, i alla fall de flesta.

Det gamla stationshuset vid Talludden har flyttats till Gåshaga station eftersom Talludden läggs ner, det gamla stationshuset i Gåshaga har i sin tur fått flytta till Gåshaga brygga, vad vi kunde se blir även de gamla stationshusen vid övriga stationer kvar.

Gåshaga brygga april 2015, gammal hållplatskur Gåshaga hållplats april 2015, gammal hållplatskur