Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Gäss Gamla Brogatan

Gäss ovanför Gamla Brogatan

with 3 comments

Stockholms stad gör ju sedan några år satsningar på såväl sommargågator som sommartorg, den ursprungliga tanken var att det närbelägna torget här hemmavid, Pilottorget, skulle bli ett sommartorg, men så blev det inte.

Ska man vara kritisk till satsningen, så kan man konstatera att lejonparten av sommargågatorna och sommartorgen har lokaliserats till platser och stadsdelar som är attraktiva och har en hög status, med andra ord platser där folk vill bo och där de som redan bor där trivs väldigt bra. Huruvida det är väl använda pengar tål att diskuteras, min personliga åsikt är att pengar ska läggas där det gör störst nytta och där pengarna verkligen behövs.

Jag har passerat ett flertal av sommargågatorna och sommartorgen denna heta sommar, särskilt sommargågatan vid Gamla Brogatan fångade mitt intresse, där har man adderat konst, mängder med röda/rosa flygande gäss har hängts upp ovanför gatan och det är minst sagt effektfullt.