Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Gävle museispårväg

Ett besök på Gävle spårvägsmuseum

leave a comment »

I går besökte jag och sonen Gävle spårvägsmuseum, ett litet men innehållsrikt museum som såväl jag som sonen uppskattade.

I museet kan man ta del av Gävle Stads Spårvägars historia mellan 1909 till 1956 då den sista linjen lades ned, man kan se många fina äldre fotografier och kartor, samt föremål med anknytning till Gävle spårvägar. Dessutom kan man få se de tre vagnar som fn befinner sig under renovering, två motorvagnar, samt en öppen sommarvagn:

  • Vagn 1, en motorvagn från 1909
  • Vagn 104, ett öppet sommarsläp från 1910
  • Vagn 23, en motorvagn från 1953, som endast gick i trafik i Gävle till 1956, efter det att spårvägen i Gävle lades ner såldes denna inklusive dess två ”syskon” till Göteborg där de efter ombyggnad kom att användas in på 1980-talet

Svenska Spårvägssällskapets Gävleavdelning, som renoverar spårvagnarna, har som mål att år 2019 köra dem på en museispårväg i Brynäsområdet.

Spårvägsmuseet i Gävle avvecklades i februari 2018, därmed kommer inte heller den tänkta museispårvägen i Brynäsområdet till stånd.