Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Gustav Vigeland Thielska Galleriet

Igår var jag kulturell

leave a comment »

Efter att ha ägnat dagen åt att titta på bryggorna utefter pendelbåtlinjen mellan Nybroplan – Nacka – Lidingö klev jag slutligen av vid bryggan vid Blockhusudden varifrån jag styrde stegen mot Thielska Galleriet.

Orsaken till mitt besök på Thielska Galleriet denna gång var den pågående utställningen med Gustav Vigelands verk, jag har besökt Vigelandsanlegget (Vigelandsparken) i Oslo ett flertal gånger, men det är säkerligen tjugo år sedan jag var där senast och såg hans monumentala verk. Det jag ville se idag var hans mindre monumentala verk, vilka ofta är erotiska och fokuserar på känslolivet, bysterna på bilden kan knappast hänföras till den kategorin.

Jag passade förstås även på att se Thielska Galleriets permanenta samlingar, Thielska Galleriet har förmodligen en av de bästa samlingarna med nordiskt måleri från skiftet mellan 1800- och 1900-talet och även om jag sett den permanenta utställningen många gånger om hittar man alltid en ny tavla eller vinkel att älska.