Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Hemköp Telefonplan

Hur öppet måste det vara?

Att ha öppet 7-23 veckan alla dagar säger jag inget om, det är att betrakta som service. Men vad är meningen med att vidmakthålla dessa öppettider i tid och otid, som ex Hemköp vid Telefonplan under nyårshelegen? Vilka och hur många kunder skulle man missa om man stängde några timmar tidigare på nyårsafton och öppnade några timmar senare på nyårsdagen, förmodligen är dom varken många eller särskilt lönsamma.

Written by melkerlarsson

30 december, 2011 at 17:12