Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Inkomster rent historiskt

Lönen räknad i smör och öl

leave a comment »

 Historiska museet, vad räckte en dagslön tillHur förhåller sig dagens inkomstnivåer rent historiskt? En synnerligen svår matematik.

På historiska museet gör man dock ett försök till en jämförelse även om den haltar:

  • På 1300-talet kunde en dagsverkare köpa 1,5 kilo smör eller 8 liter öl för sin dagsinkomst.
  • Idag, 2000-talets början, kan en grovarbetare köpa 12 kilo smör eller 23 liter öl (folköl) för sin dagsinkomst.

Naturligtvis har köpkraften ökat sedan medeltiden, 1300-talet, men begreppet grovarbetare känns inte särdeles 2000-tal, finns verkligen den kategorin kvar idag?