Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Insatståg Kallhäll

Å tjänstens vägnar besökte jag Kallhälls station

leave a comment »

För två veckor sedan öppnade Kallhälls nya station, idag besökte jag den i tjänsten, för att se hur det blev med tillgängligheten, några smärre anmärkningar blev det, men i det stora hela upplevde jag Kallhälls station som mycket lyckad om än att det känns något överdimensionerad.

Jag har aldrig bott i Kallhäll, men ”periodvis” under närmare tjugo år i det närbelägna Jakobsberg, så jag minns den ursprungliga pendeltågsstation, med entré via en gångtunnel och den därpå följande stationen med entré via en smal gångbro. Jämfört med de tidigare stationsbyggnaderna i Kallhäll är den nyligen öppnade stationen volymmässigt att betrakta som ett palats.

 

 

Kallhälls station

leave a comment »

Nynäshamns järnvägsmuseumI måndags öppnades återigen Kallhälls station, efter att ha varit avstängd sedan i början av juni, precis som alla andra stationer på sträckan Spånga – Bålsta p g a utbyggnaden till fyra spår på sträckan Barkarby – Kallhäll.

När jag under 60-talet växte upp i Jakobsberg var det inledningsvis lokdragna tåg som gällde om man skulle in till stan.

Vilka lok som drog tågen varierade, men oftast var det sk D-lok, vagnarna i tågen bestod främst av vagnar av littera B6, många av dessa är bevarade och om man vill se hur en pendlare reste före 1968 kan man ex besöka Nynäshamns järnvägsmuseum som har ett flertal B6 vagnar utställda.

X1 3027, mellan Jakobsberg - Kallhäll 1979När pendeltågen i maj 1968 började trafikera sträckan Kungsängen – Södertälje kom insatstågen (extratågen under högtrafik) att vända i Kallhäll, sträckan mellan Kallhäll och Kungsängen var ju på den tiden enkelspårig och medgav inte mer än halvtimmestrafik. Kallhäll kom därmed att bli en frekvent slutstation för insatstågen, precis som Tumba och Upplands Väsby.

På 70- och 80-talet gick 4 – 5 insatståg under morgonens- och eftermiddagens högtrafik från eller till Kallhäll.

Efter det att dubbelspåret Kallhäll – Kungsängen öppnades, 2001, kom insatstågen (extratågen) att vända i Jakobsberg eller Kungsängen, Kallhäll upphörde därmed att vara slutstation för insatstågen (extratågen), men i och med spårutbyggnaden  på Mälarbanan och den nya stationen i Kallhäll kommer Kallhäll återigen att bli en frekvent destination i Pendeltågstrafiken.

De insatståg som idag vänder i Jakobsberg lär framgent vända i Kallhäll, detsamma lär gälla ett flertal av de insatståg som idag vänder i Kungsängen.