Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Insektshotell

Hårt arbete lönar sig

leave a comment »

Under gårdagens promenad passerade jag Klisätra ängar, där återskapade kommunen för några år sedan det öppna landskapet, ängarna röjdes från sly och en gammal ängsmark återuppstod.

Arbetet utfördes i stort under 2018 och 2019, man röjde ängen från sly, byggde ett insektshotell och lämnade död ved i anslutning till ängen och resultatet lät inte vänta på sig. När jag under gårdagen passerade Klisätra ängar var det hundratals för att inte säga tusentals fjärilar som flög mellan ängens alla sensommarblomster.

En artikel från NVP, Nacka och Värmdöposten, som berättar om arbetet bakom återskapandet.

Det största insektshotell jag sett

leave a comment »

När jag under gårdagen promenerade till Ältasjön skådade jag det största och mest varierade insektshotell jag någonsin sett, där fanns valfrihet, förmodligen kan de flesta insekter hitta sin optimala övervintringsmiljö i detta insektshotell.

I insektshotellet finns möjligheter att välja på, småsten, kottar, mossa, torkat gräs, vass, ihåliga tegelstenar och vedklabbar med borrade hål i olika dimensioner, så här torde väl även den mest kräsna insekten kunna hitta ett lämpligt bohål.

Har man en borrmaskin är det ganska lätt att tillverka ett insektshotell, leta upp några obehandlade träbitar eller ved och borra hål i olika dimensioner och placera ut dessa i skogen, svårare än så är det inte. Insekterna behöver inte oss, men vi behöver insekterna.

Insektshotell, Nackareservatet