Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Järnvägsarkelogi

Ett igenväxt spår

with 5 comments

När jag under förra veckan besökte Kårsta station passade jag i väntan på tåget tillbaka till stan på att promenera en bit efter den numera nedlagda sträckan norr om stationen. Trafiken på sträckan Kårsta – Rimbo lades ner 1981, några hundra meter norr om Kårsta station har spåret fått ligga kvar, nu har dock naturen alltmer fått ta över spårområdet.

Även om sträckan lades ner 1981 så kom spåren att användas för uppställning och växling under ytterligare ett antal år, b l a ställdes nylevererade vagnar upp på spåret under början av 90-talet i väntan på att de skulle trafiksättas, likaså ställdes äldre vagnar upp här under samma period i väntan på skrotning. Därefter har naturen alltmer tagit över spåret och idag skulle det krävas en massiv röjning för att spåren åter skulle kunna tas i bruk.

Roslagsbanan till Rimbo, igenväxt banvall

 

En promenad efter Stockholms hamnbana, Stockholms södra – Hammarbyhamnen – Stadsgården

leave a comment »

Igår promenerade jag och sonen utefter den före detta hamnbanan mellan Stockholms södra – Norra Hammarbyhamnen – Stadsgården, de tre tunnlar som finns utefter banan är numera stängda efter att under ett flertal år nyttjats av uteliggare och andra ljusskygga element.

Hamnbanan Stockholm S - StadsgårdenI övrigt går banan att följa i sin helhet, spåren ligger kvar på lejonparten av sträckan, men är inte längre farbara.

Hamnspåret mellan Stockholms södra och Norra Hammarbyhamnen byggdes 1938–1939 i samband med att Södersjukhuset började uppföras, till Norra Hammarbyhamnen fanns sedan tidigare spårförbindelse via Slussen och Stadsgården.

Banan gick genom en tunnel från Stockholms södra, under Södersjukhuset, därefter följer en sträcka om cirka 550 meter ovan jord utefter Södra Årstalundens koloniområde, därefter kommer ytterligare en tunnel om nästan 500 meter, vilken slutar strax norr om Eriksdalsbadet. Spåren kan därefter följas då de till stor del kvarligger på kajen i Norra Hammarbyhamnen och i Stadsgården.

Hamnbanan Stockholm S - Stadsgården Hamnbanan Stockholm S - Stadsgården (6) (800x600) Hamnbanan Stockholm S - Stadsgården, tunneln under Södersjukhuset Hamnbanan Stockholm S - Stadsgården

Det har inte gått tåg på alla spår

Båtslip

Båtslip

När sonen och jag promenerade utefter Djurgården kom vi efter Kaknäs att passera några båtklubbar/marinor, sonen noterade raskt att det gick spår uppe ifrån land och ut i vattnet och undrade varför jag undanhållit honom denna information, att det en gång i tiden gått järnväg även här.

Nu var det ju inte några järnvägsrester vi fått syn på, utan en båtslip som används för att sjösätta båtarna på våren och för att ta upp dem när hösten kommer, det har inte gått tåg på alla spår.

Written by melkerlarsson

24 augusti, 2014 at 13:37

Banvall i Hagaparken (Hagaspåret)

Hagaspåret ca 1910

När vi nyligen besökte Hagaparken passade jag och sonen föga överraskande på att betrakta det sk Hagaspåret eller banvallen i Hagaparken.

Ibland även benämnt Hagaparkens industrispårväg, men någon spårvägslinje för passagerare handlade det inte om.

Spåret byggdes i början på 1910-talet för att frakta byggnadsmaterial från Haga brygga i Brunnsviken till Råsunda och Sundbyberg som då var under uppbyggnad.

Efter ett tiotal år revs banan upp, men den har satt sina spår i Hagaparken.

Hagaparken, banvall (4) Hagaparken, banvall

En promenad utefter fd Spånga Lövsta järnväg, Skälby hållplats

Skälby hållplats 1952

Under påsklovet promenerade jag och sonen utefter den sedan 1970 nedlagda järnvägen mellan Spånga och den numera nedlagda sopförbränningsanläggningen vid Lövsta sopstation.

Idag är det svårt att tänka sig att det en gång i tiden fanns en järnvägsstation i Skälby, formellt sett var denna dock en hållplats. Den inrättades 1928 och lades ner när persontrafiken på den sk Lövstabanan upphörde 1956.

Det enda idag synbara spåret av Skälby hållplats är plattformen, vilken idag är del av en dagisgård, man kan undra om dagisbarnen på förskolan och för den delen personalen är medvetna om detta.

Skälby hållplats, perrong, 2014

Skälby hållplats, perrong, 2014

Skälby hållplats, perrong, 2014

Skälby hållplats, perrong, 2014

En promenad utefter fd Spånga Lövsta järnväg

Under påsklovet promenerade jag och sonen utefter den sedan 1970 nedlagda järnvägen mellan Spånga och den numera nedlagda sopförbränningsanläggningen vid Lövsta sopstation.

Banan hade även persontrafik mellan Spånga och Hässelby villastad (vilken före 1920 hette Riddersvik). Däremellan fanns en hållplats i Skälby i Järfälla kommun, vilken tillkom 1928, persontrafiken upphörde den 1 december 1956.

En liten rest av Lövstabanan finns kvar idag, i form av ett industrispår till Lunda industriområde.

Banvallen går dock att följa även på de idag upprivna sträckorna och det finns mycket att se utefter denna, bland annat plattformen vid Skälby hållplats och lokstallet i Riddersvik. För den intresserade finns det en bok om järnvägen mellan Spånga och Lövsta, utgiven av Hässelby hembygdsförening.

Banvall Lunda

Banvall Lunda

Banvall i Lunda, rester av slipers

Banvall i Lunda, rester av slipers

fd lokstall i Riddersvik (Hässelby villastad), numera bilverkstad

fd lokstall i Riddersvik (Hässelby villastad), numera bilverkstad

Banvall i Lunda, bro

Banvall i Lunda, bro