Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Järnvägsarkeologi

En promenad utefter den nedlagda Eddavägslinjen

with 2 comments

Järnvägs- och spårvägsarkeologi är ju något som jag gärna ägnar mig åt, oftast ihop med sonen, men ibland på egen hand, precis som idag.

Eddavägslinjen utgick från Engelbrektsplan vid Humlegården inne i centrala Stockholm, därifrån gick den i gatan precis som en spårvagn upp till Stockholms östra och vidare ut till Djursholms Ösby där den egentliga Eddavägslinjen började. Eddavägslinjens första etapp öppnade 1890 mellan Djursholms Ösby och Djursholms Framnäsviken, 1901 förlängdes linjen upp till Eddavägen för att slutligen nå Svalnäs 1912, sträckan Eddavägen – Svalnäs lades dock ned redan 1934 på grund av dåligt underlag. Eddavägslinjen blev som första svenska järnväg med allmän trafik elektrifierad 1895, den var inte bara den första i Sverige utan även en av de första i världen.

Efter andra världskriget började linjens passagerarunderlag svikta, svaret på frågan varför är enkelt, bilen. Man får komma ihåg att Eddavägslinjen byggdes till ett område som då som nu är ett exklusivt villaområde, de boende i området tillhörde nog en grupp som tidigt kunde skaffa sig en egen bil. Runt 1900 fanns ca 300 bilar i Sverige, varav ca 150 fanns i Stockholmsområdet, så alla Sveriges bilar skulle kunnat fått plats på en parkering vid ett IKEA varuhus. Efter första världskriget ökade antalet bilar kraftigt, efter andra världskriget exploderade antalet bilar.

Eddavägslinjens hållplatser och stationer: Bragevägen 1924-1975, Djursholms Sveavägen 1890-1975, Auravägen 1890-1952, Djursholms torg (fd Restauranten) 1890-1975, Slottsvägen 1890-1924, Germania 1890-1975, Djursholms Framnäsviken 1890-1975, Vägporten 1901-1924, Vikingavägen 1901-1975, Eddavägen 1901-1975, Svalnäs 1912-1934.

När SL övertog Roslagsbanan från SJ 1972 bestämde man sig ganska så snabbt för att avveckla Eddavägslinjen och ersätta den med busstrafik, de sista två åren kördes bara ett dagligt så kallat koncessionståg i väntan på att staten skulle välsigna beslutet. Jag hann åka på Eddavägslinjen några gånger under de åren, min första promenad utefter Eddavägslinjen gjorde jag våren 1976, då låg spåren fortfarande kvar, de revs upp först 1977, därefter har jag gjort oräkneliga banvallspromenader utefter Eddavägslinjen, man hittar alltid något nytt att titta på. Dock har mycket av det jag såg under mina första banvallspromenader försvunnit under de år som gått.

Sedan min senaste promenad har Danderyds kommun satt upp såväl stations- som informationsskyltar och bänkar vid hållplatserna, dessutom har vissa av de återstående plattformarna röjts från exempelvis sly och annan växtlighet. Rester av plattformar hittar man vid Eddavägen, Djursholms Framnäsviken, Djursholms torg, Djursholms Sveavägen och Bragevägen. Vid Djursholms Sveavägen finns stationshuset kvar, där inryms idag en förskola, hållplatskuren från Germania och är flyttad till Djursholms torg där den tjänstgör som väderskydd vid en busshållplats.

Idag följde vi spåren efter Sollentuna Enskilda Järnväg

leave a comment »

fd Sollentuna Enskilda Järnväg, förmodligen station Skillingeberg, med rundgångsspår juli 2015Idag ägnade sig jag och sonen åt att följa spåren efter den sedan snart 20 år sedan nedlagda museijärnvägen i Viby i Sollentuna, Sollentuna Enskilda Järnväg, förkortad SEJ. Huruvida banan var att betrakta som en museijärnväg kan diskuteras, den byggdes i huvudsak av två privatpersoner som även ägde stora delar av materialet och föreningen fungerade nog mer som en stödförening.

Initiativtagare till banan var Björn Lüning, han började lägga ut räls vid föräldrarnas sommarstuga i Viby redan 1967, året därefter införskaffades ett ånglok, Karolina. 1970 invigdes en järnväg som höll sig inom tomten, jag minns en artikel om detta i ”Allt om hobby” i början av 70-talet, senare kom banan att expanderade utanför tomten och kom som längst att uppnå en längd om ca 1,5 km.

Efter artikeln i Allt om Hobby kom det att dröja innan jag åter kom i kontakt med Sollentuna Enskilda järnväg, den föll i glömska hos mig, men minnet väcktes till liv efter att jag flyttade till Häggvik i Sollentuna i början på 80-talet, under en promenad sprang jag på järnvägen och kom att åka med den ett antal gånger under 80-talet.

Banan nedlades 1996, den sista trafikdagen var den 15 september 1996.

Ångloket ”Karolina” redo för den sista dagen på Sollentuna Enskilda järnväg

Idag återknöt jag kontakten med Sollentuna Enskilda Järnväg, jag och sonen tog pendeltåget till Norrviken, därifrån buss upp till Viby där vi klev av. Vi hittade resterna efter järnvägens station i Viby, därefter följde vi banvallen norrut, vi passerade anslutningen till ”tomten” och efter en stund nådde vi anhalten ”Älte”, därefter fortsatte vi upp mot stationen ”Skillingeberg”, där tog vår resa slut, banan fortsatte en bit men det var för igenväxt.

Utefter större delen av banan ligger syllarna kvar, banan är lätt att följa, förutom inledningsvis, men efter ca 150 – 200 meter hittar man åter ”spåret”.

En reportage från Sollentuna Lokal TV som skildrade nedläggningen av Sollentuna Enskilda Järnväg 1996.

fd Sollentuna Enskilda Järnväg, rester efter plattform, hållplatsen Älte, juli 2015 fd Sollentuna Enskilda Järnväg juli 2015 fd Sollentuna Enskilda Järnväg, spåret som leder in till den tomt där fordonen stäldes upp, juli 2015 fd Sollentuna Enskilda Järnväg, platsen för station Viby juli 2015

En promenad efter Stockholms hamnbana, Stockholms södra – Hammarbyhamnen – Stadsgården

leave a comment »

Igår promenerade jag och sonen utefter den före detta hamnbanan mellan Stockholms södra – Norra Hammarbyhamnen – Stadsgården, de tre tunnlar som finns utefter banan är numera stängda efter att under ett flertal år nyttjats av uteliggare och andra ljusskygga element.

Hamnbanan Stockholm S - StadsgårdenI övrigt går banan att följa i sin helhet, spåren ligger kvar på lejonparten av sträckan, men är inte längre farbara.

Hamnspåret mellan Stockholms södra och Norra Hammarbyhamnen byggdes 1938–1939 i samband med att Södersjukhuset började uppföras, till Norra Hammarbyhamnen fanns sedan tidigare spårförbindelse via Slussen och Stadsgården.

Banan gick genom en tunnel från Stockholms södra, under Södersjukhuset, därefter följer en sträcka om cirka 550 meter ovan jord utefter Södra Årstalundens koloniområde, därefter kommer ytterligare en tunnel om nästan 500 meter, vilken slutar strax norr om Eriksdalsbadet. Spåren kan därefter följas då de till stor del kvarligger på kajen i Norra Hammarbyhamnen och i Stadsgården.

Hamnbanan Stockholm S - Stadsgården Hamnbanan Stockholm S - Stadsgården (6) (800x600) Hamnbanan Stockholm S - Stadsgården, tunneln under Södersjukhuset Hamnbanan Stockholm S - Stadsgården

Rester efter tåget i gatan

fd station EngelbrektsplanFram t o m 1960 fortsatte Djursholmslinjernas tåg från Stockholms östra ned till Engelbrektsplan, i Humlegårdens sydvästra hörn. Det var tågen från Eddavägen och Näsbypark som fortsatte respektive utgick från Engelbrektsplan.

Det sk tåget i gatan var en nagel i ögat på Stockholms stad, samt de kringboende, detta då det lär ha bullrat en hel del.

När sonen och jag skulle åka med Roslagsbanans veterantåg i söndags hade vi gott om tid, så vi klev av vid Hötorget och promenerade utefter den gamla linjesträckningen från Engelbrektsplan till Stockholm östra.

fd station EngelbrektsplanVi förväntade oss inte finna så många spår eller rester efter ”tåget i gatan”, vi förväntade oss inga rester alls, därför blev vi väldigt förvånade när vi vid Engelbrektsplan fick se ett par lite slitna men ändå tydliga ”SRJ” loggor på fasaden på huset (Engelbrektsgatan 1-3).

En initierad läsare av denna blogg har påpekat att det som kan tydas som ”SRJ” loggan faktiskt är logotypen/monogrammet för ”Livförsäkringsanstalten Trygg”, jag uppskattar återkoppling, fortsätt så. Jag ska återkomma med en uppdatering av inlägget eller ett nytt inlägg efter att jag återigen besökt platsen, men för stunden har sonen vattkoppor så det lär dröja några dagar.

Mina kunskaper om ”tåget i gatan” är begränsade, men förmodligen inrymdes en väntsal mm i bottenvåningen på huset.

På den tiden det begav sig kunde det se ut så här vid Engelbrektsplan, bilden är tagen 1914.

Engelbrektsplan, Spårvägsmuseets Fotosamling

Järnvägsarkeologi i Visby

Visby hamnbanan, viaduktJag och sonen ägnar oss gärna åt järnvägsarkeologi, så även när vi är på semester, Visbys nedlagda järnvägsstation var ett givet utflyktsmål.

Under våra promenader till/från hotellet observerade vi en gammal viadukt mitt emot färjeterminalen, efter att ha studerat några gamla kartor på nätet insåg vi att viadukten förmodligen är en rest från hamnbanan, den järnväg som förband hamnen med resten av järnvägsnätet på Gotland.

Visby järnvägsstation

Visby järnvägsstation, Visby station, 2014När vi besökte Visby i veckan passade jag och sonen på att gå en sväng förbi fd Visby järnvägsstation, själva stationshuset finns kvar, så även delar av miljön, ex plattformarna.

På plattformarna har dock ingen stått och väntat sedan 1960, då all järnvägstrafik på Gotland lades ned, förutom vissa transporter mellan slakteriet och hamnen som fortgick under några år.

Visby järnvägsstation, Visby station, 2014

Visby järnvägsstation, Visby station, 2014

 

 

Idag tog sonen och jag en promenad efter Eddavägslinjen

Idag tog sonen och jag återigen en promenad efter den sedan länge nedlagda Eddavägslinjen mellan Eddavägen och Djursholms Ösby.

Vi klev av bussen vid Eddavägen, vi inledde promenaden med att gå norrut mot Svalnäs, sträckan Eddavägen – Svalnäs lades ner redan 1934, för 80 år sedan, men där hittade vi trots detta spår efter järnvägen, ex en kontaktledningsstolpe. Därefter styrde vi återigen söderut och promenerade utefter hela Eddavägslinjen fram till Djursholms Ösby, hela tiden spanade vi efter järnvägsrester och många sådana fann vi.

Eddavägslinjen,fundament till kontaktledningsstolpe Eddavägslinjen, banvall mellan Vikingavägen och Framnäsviken Eddavägslinjen, fd järnvägsviadukt (2) Eddavägslinjen, Germania hållplatsbyggnad, flyttad till Djursholms torg Eddavägslinjen, hållplats Bragevägen (5) Eddavägslinjen, hållplats Bragevägen (6) Eddavägslinjen, hållplats Djursholms Framnäsviken (5) Eddavägslinjen, hållplats Djursholms Framnäsviken (7) Eddavägslinjen, hållplats Djursholms torg (2) Eddavägslinjen, hållplats Eddavägen (5) Eddavägslinjen, hållplats Eddavägen (8) Eddavägslinjen, kontaktledningsstolpe i betong mellan Eddavägen och Svalnäs (1) Eddavägslinjen, platsen för Slottsvägens hållplats (1) Eddavägslinjen, platsen för Vikingavägens hållplats Eddavägslinjen, station Djursholms Sveavägen Eddavägslinjen, station Djursholms Sveavägen (3)

En promenad utefter fd Spånga Lövsta järnväg, Skälby hållplats

Skälby hållplats 1952

Under påsklovet promenerade jag och sonen utefter den sedan 1970 nedlagda järnvägen mellan Spånga och den numera nedlagda sopförbränningsanläggningen vid Lövsta sopstation.

Idag är det svårt att tänka sig att det en gång i tiden fanns en järnvägsstation i Skälby, formellt sett var denna dock en hållplats. Den inrättades 1928 och lades ner när persontrafiken på den sk Lövstabanan upphörde 1956.

Det enda idag synbara spåret av Skälby hållplats är plattformen, vilken idag är del av en dagisgård, man kan undra om dagisbarnen på förskolan och för den delen personalen är medvetna om detta.

Skälby hållplats, perrong, 2014

Skälby hållplats, perrong, 2014

Skälby hållplats, perrong, 2014

Skälby hållplats, perrong, 2014

En promenad utefter fd Långängsbanan

Långängsbanan var en järnväg som under 55 år, mellan den 15 oktober 1911 och den 25 september 1966 gick mellan Stocksunds station och Långängstorp i Stocksund, däremellan fanns hållplasten Stockby.

Banan är ju sedan länge nedlagd, idag företog jag och sonen en promenad utefter den fd Långängsbanan som idag till stora delar är en gång- och cykelväg.

Långängsbanan, bergskärning vid fd hållplats Stockby

Långängsbanan, bergskärning vid fd hållplats Stockby

Långängsbanan, banvall innan Långängstorp

Långängsbanan, banvall innan Långängstorp

En promenad utefter den nedlagda Eddavägslinjen

Idag ägnades sig jag och sonen åt järnvägsarkelogi, vi promenerade utefter den sedan nyåret 1975 – 76 nedlagda järnvägen från Eddavägen till Djursholms Ösby.

Linjen är idag ömsom gång- och cykelväg eller ridväg, så det är lätt att följa Eddavägslinjens spår, sonen uppskattade promenaden och undersökte ivrigt resterna av plattformar mm.

Vid de fd hållplatserna Eddavägen, Framnäsviken, Djursholms torg, Djursholms Sveavägen och Bragevägen finns tydliga rester efter Eddavägslinjen att beskåda.

Några bilder från de sista åren med trafik på Eddavägslinjen hittar du här.

2013-12-29, Promenad Eddavägen - Djursholms Ösby, Bragevägen (1) 2013-12-29, Promenad Eddavägen - Djursholms Ösby, Djursholms Sveavägen 2013-12-29, Promenad Eddavägen - Djursholms Ösby, Djursholms torg (3) 2013-12-29, Promenad Eddavägen - Djursholms Ösby, Djursholms torg (4) 2013-12-29, Promenad Eddavägen - Djursholms Ösby, Framnäsviken (2) 2013-12-29, Promenad Eddavägen - Djursholms Ösby, Eddavägen (2)