Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Keolis Stockholm

En dag i verkligheten

leave a comment »

Idag blev det ett besök i verkligheten, idag hittade jag verkligheten i Fredriksdals bussdepå, en ny bussdepå som togs i drift i juni 2017 som ligger i det område som tidigare benämndes Södra Hammarbyhamnen men som i dag benämns Hammarby Sjöstad.

Bussdepån i Fredriksdal ägs precis som alla andra depåer i Stockholmsområdet av Storstockholms Lokaltrafik och har plats för närmare 140 bussar, de flesta av dessa trafikerar linjerna i Stockholms innerstad, för trafiken i innerstaden och på Lidingö disponerar operatören Keolis ytterligare två depåer, Frihamnen och Hornsberg. Sammantaget inrymmer dessa tre depåer närmare 350 bussar. I Stockholmsområdet i sin helhet används ca 2200 bussar i lokaltrafiken.

Bussdepån i Fredriksdal skiljer sig från de flesta andra bussdepåer då verksamheten bedrivs i flera plan, bussuppställningen sker i gatunivå medans tankning, tvätt, städning och underhåll sker några våningar upp i huset, uppe på taket så att säga.

Written by melkerlarsson

5 september, 2018 at 20:10

En ny miljövänlig buss på Stockholms gator

Elhybridbuss, KeolisSedan i augusti rullar ett 50-tal elhybridbussar i Stockholms innerstad, elen generas ex vid inbromsning.

Dieselmotorn stängs av när bussen stannar på hållplatserna och bussen startar tyst och avgasfritt med elmotorn, efter några sekunder startar dieselmotorn och under normal trafik används båda motorerna.

Även vid dieseldrift blir utsläppen låga eftersom bussarna tankas med biodiesel.

En elhybridbuss är ca 25 procent dyrare än en normal dieselbuss men med den lägre bränsleförbrukning räknar man hem investeringen på fem år, så bussen är inte bara miljömässigt korrekt, investeringen är även företagsekonomiskt korrekt.

Sedan några veckor tillbaka finns dessutom ett antal sk laddhybrider i trafik i Stockholm på busslinje 73, dessa har jag ännu inte hunnit åka med.

Written by melkerlarsson

31 december, 2014 at 08:57