Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Keolis

Idag provåkte vi den nya stombusslinjen

leave a comment »

Idag var det premiär för den nya stombusslinjen, linje 6, mellan Ropsten och Karolinska, jag och sonen passade naturligtvis på att provåka.

Linje 6 är den första nya stombusslinjen som inrättas i Stockholms innerstad sedan linje 2 mellan Sveaplan och Sofia startade i juni 2004, idag finns det därmed fem stombusslinjer, 1 – 4 och 6. Var tog då linje 5 vägen? Ursprungligen var linje 5 tänkt att gå mellan Djurgården och Karolinska, men då Djurgården numera har en reguljär spårvägslinje utgick linje 5. Såvida linje 5 i en framtid inrättas lär den komma att trafikera sträckan mellan Karolinska och Liljeholmen.

Written by melkerlarsson

10 december, 2017 at 20:13

En ny miljövänlig buss på Stockholms gator

Elhybridbuss, KeolisSedan i augusti rullar ett 50-tal elhybridbussar i Stockholms innerstad, elen generas ex vid inbromsning.

Dieselmotorn stängs av när bussen stannar på hållplatserna och bussen startar tyst och avgasfritt med elmotorn, efter några sekunder startar dieselmotorn och under normal trafik används båda motorerna.

Även vid dieseldrift blir utsläppen låga eftersom bussarna tankas med biodiesel.

En elhybridbuss är ca 25 procent dyrare än en normal dieselbuss men med den lägre bränsleförbrukning räknar man hem investeringen på fem år, så bussen är inte bara miljömässigt korrekt, investeringen är även företagsekonomiskt korrekt.

Sedan några veckor tillbaka finns dessutom ett antal sk laddhybrider i trafik i Stockholm på busslinje 73, dessa har jag ännu inte hunnit åka med.

Written by melkerlarsson

31 december, 2014 at 08:57

Dagens bild – ur dimman kom bussen fram

I dimman på Kungsgatan i morse dök bussen upp…

Buss 1 på Kungsgatan, september 2014