Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Klätterväxel

Spårvagnarna klättrar i Hammarby sjöstad

leave a comment »

Vid Sickla udde pågår förlängningen av Tvärbanan till Sickla station, därför har den hittillsvarande ändhållplatsen Sickla udde fått flytta ca 100 meter närmare Gullmarsplan.

För att den provisoriska ändhållplatsen skulle kunna arrangeras behövde sk klätterväxlar installeras, samma klätterväxlar som användes vid Nordiska museet på Djurgårdslinjen för ett par år sedan, Spårvagnarna ”kryper” långsamt men säkert över klätterväxeln.

Dagens bilder – Spårvagnarna klättrar på Djurgården

Spårvagnarna klättrar på Djurgården, nu klättrar dom inte så högt, dom passerar två sk klätterväxlar under ombyggnaden av hållplatsen ”Nordiska museet/Vasamuseet”.

Hade man inte haft klätterväxlar att tillgå hade spårvägstrafiken fått ersättas med buss.

Klätterväxel vid Nordiska museet oktober 2014 (2)

Klätterväxel vid Nordiska museet oktober 2014 (6) Klätterväxel vid Nordiska museet oktober 2014 (11) Klätterväxel vid Nordiska museet oktober 2014 (3)