Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Konsum 50-tal

Konsum, precis som när jag var barn

På Skansen finns en Konsumbutik som frammanar barndomsminnen, ett minne av hur butikerna såg ut när jag växte upp under 60-talet, en tid då Konsum var den ledande aktören.

Under 70-talet var Konsum den största livsmedelskjedjan, därefter tog ICA över den rollen. När jag växte upp i Stockholm på 60-talet var det ont om ICA butiker, ICA var något man hittade ute på landet, inte i Stockholm eller i förorterna, i förortscentrumen regerade Domus, EPA och Tempo varuhusen.

50- och 60-talet var Konsums storhetstid, framförallt för att Konsum (nuvarande Coop) var inovativa och fångade upp trender från omvärlden. Inom ICA fanns ett brett motstånd mot självbetjäningsbutiker som det då kallades, nu säger vi snabbköp eller bara mataffär, ICA handlarna ville sälja över disk och fnös åt nymodigheten. Konsum hängde dock på denna nymodighet från Amerika och rullade ut konceptet på bred front, ICA följde sedemera efter. Detsamma gällde stormarknaden, Konsum startade OBS!, men det tog väldigt lång tid innan ICA hängde på och öppnade sin första ICA Maxi.

Vem fångar upp nästa trend? vem vågar bryta mönstret? idag är livsmedelsbutiker tämligen stereotypa, vissa överraskar, men de flesta är tämligen lika.

Written by melkerlarsson

1 september, 2012 at 06:49