Mina reflektioner

Posts Tagged ‘Left Facebook

Ett år sedan jag lämnade Facebook

Idag är det ett år sedan jag lämnade Facebook p g a tidsbrist, att inte vara medlem på Facebook har såväl för- som nackdelar.

De stora fördelarna är att man får tid över som kan spenderas på annat samt att man slipper all överskottsinformation som ens vänner på Facebook delade med sig av via diverse applikationer.

De stora nackdelarna är att man numera fullständigt tappat kollen på vad ens vänner håller på med, vilket många dessutom förväntar sig att man redan känner till när man träffar dom i det verkliga livet. En annan nackdel är att man förlorat det enda forum där man kan lägga ut bilder och filmer avsedda för en begränsad grupp.

Jag finns numera åter på Facebook

Written by melkerlarsson

14 maj, 2012 at 01:00